HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

BRYGGEBLADET MENER: FLOTTE VISIONER FOR BRYGGEN SYD - MEN HUSK LIGE TRAFIKKEN

Leder i Bryggebladet 05-2005 (23.3.2005)

Så er planerne for ”Bryggen Syd” offentliggjort. Det tegner på mange måder til at blive en spændende bydel – eller skulle man hellere sige: En spændende ny del af vores bydel.

Erfaringerne viser, at der altid er langt fra tegnebrættet til virkeligheden. Så der skal nok klippes nogle hæle og hugges nogle tæer hos både entreprenører, arkitekter og kommune før bydelen står færdig. Og den kommer med garanti ikke til at se ud præcis som på planerne, der præsenteres på midtersiderne i dette nummer af Bryggebladet.

Det er vigtigt at have visioner. Og i dette tilfælde må man glæde sig over at visionerne virker gennemtænkte. Planlægningen har jo været i gang i flere år, men det er først nu, at offentligheden har fået lov til at kigge arkitekterne over skuldrene.

En af visionerne er, at boligerne både skal henvende sig til direktører og studerende, rige og fattige, unge og gamle og så videre. Det er et godt mål, for jo mere diversitet, des bedre for byen. Men samtidig må man nok også erkende, at det er en ret urealistisk vision.

Det lader sig vanskeligt gøre at bygge nye moderne boliger midt i København til Lolland-Falsterske priser. Desværre, kan man mene, men sådan er markedsvilkårene.

Derfor vil vi nok ikke opleve, at der flytter særlig mange fra socialklasse 4 og 5 til det nye område. Men det er en generel tendens som København gennemgår i disse år, og som er svær at gøre noget ved, så længe presset på boligmarkedet er så stort som i øjeblikket.

Når vi på mange måder bifalder visionerne, er det også fordi, man påtænker at lave en ”hel bydel”, hvor der også er plads til butikker og institutioner. Desuden virker rækkehuse i Kartoffelrække-stil meget tiltalende.

Bryggen Syd følger i fodsporene på Havnestad. Det er en på mange måder glædelig udvikling denne sydlige del af Islands Brygge har oplevet i de seneste år.

At lejlighederne i Havnestad bliver solgt lige så hurtigt som de bliver bygget, skyldes flere ting. Beliggenheden tæt ved Indre By, havn, fælled, motorvej betyder selvfølgelig meget. Men derudover tiltaler det sikkert også mange, at byudviklerne valgte at bevare nogle af de gamle sojakage-bygninger. Det giver sjæl til et nybygget og til tider sterilt område.

Selvfølgelig er det ikke alt som er lykkedes lige godt. Bryggebladet har tidligere beskæftiget sig med manglen på børneinstitutioner og butiksliv. Som det fremgår stiller en læser i dette nummer forslag om at anvende Zeppelinerhallen til butikstorv for at skabe sammenhæng mellem det nye og gamle Bryggen. Det er et forslag som vi kun kan bifalde. Vi haster med at tilføje, at vi her i denne spalte selv stillede et tilsvarende forslag i efteråret 2003. Men et godt budskab kan jo ikke nævnes for ofte!

Men butikker og institutioner, rækkehuse og højhuse samt badestrande og træbrygger gør det ikke alene. Det tager simpelthen tid, før en bydel er blevet ”slidt rigtigt” til, og det vil det også gøre i Bryggen Syds tilfælde. Men så meget desto mere vigtigt er det, at rammerne i udgangspunktet er gode.

Et af de store uafklarede spørgsmål omkring Bryggen Syd er trafikafviklingen. I forvejen er der mange biler på Artillerivej, som bekendt huser en stor del af Bryggens børneinstitioner. Flere boliger og arbejdspladser vil skabe endnu mere trafik.

På Bryggebladet vil vi gøre vores til at holde politikere og embedsmænd fast på, at de trafikale løsninger skal være en fuldt integreret del af planlægningen i den nye bydel. Det nytter ikke, kun at fremsætte hensigtserklæringer om den ene og anden trafikløsning uden at afsætte penge til at realisere dem.

Så nogle af de mange dejlige ekstra skattekroner kommunen har udsigt til at kunne indkassere, når den nye bydel står færdig, bør anvendes til at lave gennemtænkte trafikløsninger. agn

Links til artikler om Bryggen Syd:

23.03.05 - Bryggen Syd: Bryggens rivende udvikling fortsætter
23.03.05 - Bryggen Syd: Øget trafik på Artillerivej

På bryggebladet.dk den 8. februar 2005.
Redigeret udgave af leder bragt i Bryggebladet 02-2005 der udkommer den 9. februar 2005.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet