HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

NY METROBRUGERGRUPPE OPRETTET

– Vi skal være positive og konstruktive, mener initiativtager, der ikke er bange for at arbejde tæt sammen med Ørestadsselskabet.

BRYGGEBLADET 23.03.2005 - "Vi er en gruppe, som ønsker at indgå i en konstruktiv sparring med Ørestadsselskabet. Vi vil være kritiske, men ikke på en negativ måde. Det er der rigeligt af andre grupper, som er", siger Jann Kuusisaari, der er en af initiativtagerne til en ny metrobrugergruppe, til Bryggebladet.

Endnu er gruppen ganske nyoprettet, så mange ting mangler at blive afklaret. Brugergruppen har indtil videre omkring 150 medlemmer.

– Efter min mening er der tre hovedformål. Vi vil for det første arbejde for en udvidelse af metroen. I første omgang metrocityringen, men også gerne flere etaper på længere sigt. For det andet vil vi konstuktivt arbejde for at gøre den nuværende metro bedre. Der er mange småproblemer, som skal rettes. Men det skal vi påpege på en positiv og konstruktiv facon. Så vores tredje formål er at skabe en konstruktiv debat i stedet for alt for meget brok alene for brokkeriets skyld, forklarer Jann Kuusisaari.

Både i gruppens pressemeddelelse og i den notits, metroens eget blad MetroNyt har bragt om brugergruppen, gøres det til en pointe, at metrobrugergruppen er ”et privat og uafhængigt initiativ”, og det fastholder Jann Kuusisaari, selvom brugergruppen af Ørestadsselskabet har fået økonomisk støtte til at oprette en hjemmeside og uddele t-shirts i metroen.

– Det har jeg ikke noget problem med. Vi er helt uafhængige, men vil gerne samarbejde med Ørestadsselskabet. Metroen er efter min mening den eneste og bedste løsning på hovedstadens fremtidige trafikafvikling, og derfor samarbejder vi gerne, siger Jann Kuusisaari.

Metrobrugergruppen har ikke som sådan en fælles dagsorden. Der skal være plads til mange forskellige holdninger, hvilket umiddelbart kunne tænkes at svække gruppens muligheder for at få sager på dagsordenen. Men det er ifølge Jann Kuusisaari ikke tilfældet.

Jann Kuusisaari håber, at også mange bryggeboere vil melde sig ind i brugergruppen. Du kan læse mere om metrobrugergruppen på www.metrobrugergruppen.dk agn

På bryggebladet.dk den 21. marts 2005.
Redigeret udgave af artikel, der bringes i Bryggebladet 05-2005 (udkommer den 23. marts).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet