HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

EKSTRA BØRNEHAVEKLASSE PRESSER BRYGGENS FRITIDSHJEM

Flere børn på skolen betyder, at der ikke er fritidshjemspladser nok på Bryggen. For fem år siden var det lige omvendt.

BRYGGEBLADET 23.03.2005 - Det vælter ind med børn på Skolen på Islands Brygge. Allerede til sommer tager skolen forsmag på sin nye tilværelse som tre-spors skole. Også selvom de optimale fysiske rammer langt fra er til stede.

Thorshave fritidshjem lever en omtumlet tilværelse i disse år. Først stod barakkerne – som en midlertidig løsning – på Ny Tøjhusgrunden. Den midlertidige løsning varede i cirka 15 år. I 2000 blev de flyttet om ved siden af skolen. Og sidste tirsdag fik de sig så endnu en flyttetur. Nu er de ”midlertidige” barakker forholdsvis permanent placeret på Gartnerpladsen, hvor de er ved at blive samlet, få installeret vand, lavet el-arbejde, IT og telefoni og alarm. Frem til juni måned opholder fritidshjemmets børn sig i spejderhytten på Artillerivej 65. (Fotos: Ricardo Ramirez)

Men skolen føler sig presset til at give de bryggebørn, der henvender sig, mulighed for at gå på deres lokale skole. Det betyder, at de nu har indskrevet et rekordhøjt antal børnehaveklassebørn. Hele 74 børn er det blevet til, hvilket betyder, at skolen for første gang opretter tre børnehaveklasser. Skoleinspektør Carl Bagge tilføjer, at Københavns Kommunes nye tiltag om frit skolevalg i hele hovedstaden også spiller ind på den stigende søgning til Skolen på Islands Brygge. Det giver et øget pres. Ikke kun på børnehaveklasserne, men også på de øvrige klassetrin.

Der møbleres lidt rundt på indskolingsklasserne i den gamle bygning, så de tre børnehaveklasser kommer til at ligge ved siden af hinanden. Samtidig vil den første af de nye bygninger efter planen stå klar med musik i stueplan og billedkunst på første sal efter sommerferien. Det frigiver klasselokaler i den tilknyttede bygning. I en overgangsperiode kan skolen derfor godt bære denne løsning, mener Carl Bagge, som imidlertid hæfter sig ved et andet og væsentligt større problem med de mange nye børnehaveklassebørn: Hvor skal de nye børn gå i fritidshjem?

30 børn i kø efter sommerferien

– Med 70-74 børn indskrevet i Thorshave, der er normeret til 66, har vi svært ved at tage flere børn her i Thorshave, siger fritidshjemmets souschef Marianne Sousan.

Hun anslår, at der med den nye børnehaveklasse bliver et overskud på 30 børn.

Thorshave er det ene af de fire fritidshjem, der skal trylle nye fritidshjemspladser frem som konsekvens af den ekstra børnehaveklasse. Thorshave har fået flyttet sine barakker. Hvor de tidligere stod klos op ad skolen ved indgangen til Amager Fælled, er de nu flyttet lidt længere sydpå – nærmere bestemt den såkaldte Gartnerplads. I mellemtiden er Thorshaves børn genhuset i spejderhytten på Artillerivej. Flytteriet har imidlertid ingen indflydelse på Thorshaves kapacitet, understreger Marianne Sousan.

Thorshaves barakker er netop flyttet til gartnergrunden. (Fotos: Ricardo Ramirez)

Naturfritidshjemmet, Krudtuglen og Bryggehuset er de tre øvrige fritidshjem på Islands Brygge. Alle giver samme besked som Thorshave: ”Vi kan ikke tage flere børn ind”.

Det har nu fået skoleinspektør Carl Bagge til at kontakte Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen for at skaffe fritidshjemspladser til de nye børnehaveklasser.

Tre alternative løsninger

Bryggebladet erfarer, at forvaltningen peger på tre mulige løsninger for at skaffe fritidshjemspladser til de cirka 30 ekstra børnehaveklassebørn. For det første en midlertidig fritidsordning på skolens grund. Alternativ to er ekstra pavilloner i tilknytning til Thorshaves nye placering, og den tredje mulighed er fremskaffelse af ekstra fritidshjemspladser på fritidshjemmene på Sundholmsvej. Enten Altankassen eller Myreturen.

For tiden arbejder forvaltningen på den sidstnævnte løsning. De to fritidshjem Altankassen og Myreturen er godt nok knyttet til Amager Fælled Skole, men der skulle være ledig kapacitet, og institutionens bestyrelse har allerede aftalt møde med kommunen.

Sidst fritidshjemmene på Sundholmsvej blev foreslået som hjem for bryggebørnene var for cirka fem år siden. Dengang skulle Thorshave flyttes væk fra Ny Tøjhusgrunden på grund af nybyggeri. Kommunens plan var dengang paradoksalt nok helt at nedlægge Thorshave på grund af manglende børn!

I stedet skulle børnene overflyttes til Altankassen på Sundholmsvej. Forældre og pædagoger iværksatte dengang en massiv protestaktion, fordi de frygtede, at børnenes transportafstand fra fritidshjem til skole ville blive alt for stor.

I dag lider Thorshave af overbelægning, hvorfor Sundholmsvej nu er kommet i spil igen. tkj

På bryggebladet.dk den 21. marts 2005.
Redigeret udgave af artikel, der bringes i Bryggebladet 05-2005 (udkommer den 23. marts).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet