HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

ØGET TRAFIK PÅ ARTILLERIVEJ

Forlængelse af Ørestads Boulevard rykker tættere på, hvis Bryggen Syd-plan vedtages.

BRYGGEBLADET 23.03.2005 - Når udbygningen af Islands Brygge Syd går i gang, vil presset på Artillerivej, en af Bryggens store færdselsårer, blive endnu større. I øjeblikket kører der omkring 13.000 biler i døgnet på Artillerivej. Dette tal forventes at stige til 26-28.000 biler alene i kraft af den allerede planlagte udvidelse af blandt andet Havnestad.

Skitse: Nordkranen A/S

Derfor er det nødvendigt at udarbejde en større plan for trafikafviklingen, hvis Bryggen ikke skal drukne i trafik.

Lossepladsvej og Artillerivej rettes ud

Som det fremgår af skitserne lægger arkitekterne op til at rette Lossepladsvej ud og lade den fortsætte over i Artillerivej på en mere regulær måde end tilfældet er i dag. Det vil betyde, at det vil være endnu lettere at benytte Artillerivej som adgangsvej til motorvejen.

I et omfattende notat om helhedsplanen lægger kommunens forvaltning stor vægt på, at stille forslag til hvordan trafikken kan lettes. Konkret peges på, at bruge Ørestads Boulevard som aflastning. Dermed har de gamle planer om at forlænge Ørestads Boulevard helt op til Amager Boulevard fået nyt liv.

Planerne er hidtil strandet på en pris på omkring 30 mio. kr for det lille stykke vej mellem den nuværende afslutning af Ørestads Boulevard ved metrostationen og frem til Statens Seruminstitut. En plan der samtidig indebærer, at Artillerivej lukkes ved Lille Thorlakshus, således at man skal dreje fra i krydset ved Njalsgade, hvis man kommer ad Artillerivej og vil mod nord.

Forvaltningen anfører dog, at noget sådant skal aftales med Ørestadsselskabet, og hvordan Ørestadsselskabet forholder sig til dette er svært at sige. Oprindeligt var selskabets plan at føre Ørestads Boulevard igennem til Amager Boulevard, men på et tidspunkt skiftede selskabet holdning, blandt andet af frygt for at få for meget gennemkørende trafik i den nye bydel.

Dertil kommer, at Ørestads Boulevard i Trafikplan Amager fra 2001 er udlagt som det Columbusæg, der kan aflaste en stor del af trafikken fra Amagerbrogade. Så spørgsmålet er, hvor mange biler, der egentlig kan er plads til på Ørestads Boulevard?

Oven i alt dette vil en fremtidig udbygning af det nordlige Amager (Refshaleøen) medføre endnu mere trafik.

Ny vej på den fredede fælled?

Forvaltningen peger også på en anden, og noget mere drastisk løsning: En ny vej over fælleden, der skal forbinde Lossepladsvej med Ørestads Boulevard lige syd for metrostationen. Umiddelbart en urealistisk plan, idet Fælleden er fredet.

Forvaltningen anfører selv, at Fælledløsningen ”ud fra en trafikal betragtning er den mest ideelle”, men også at ”vejen kræver et så omfattende indgreb i Amager Fælled, at dette efter forvaltningens vurdering forudsætter en delvis ophævelse af fredningen ved lov”.

Bryggebladet forespurgte for flere år siden om forvaltningen havde en plan i skuffen om at lægge veje på Amager Fælled. På det tidspunkt var svaret klart nej, og man rystede næsten på hovedet af spørgsmålet.

Nu er en sådan løsning alligevel blevet nævnt, og så skal man aldrig sige aldrig. Det er dog sikkert og vist, at en vejløsning på Amager Fælled vil blive mødt med betydelige protester fra blandt andet miljøorganisationerne.

Fortidsminde bliver til tankstation

Derfor virker den mest sandsynlige løsning til at være, at Ørestads Boulevard opgraderes, blandt andet ved nedlæggelse af de snævre rundkørsler og muligvis en hel eller delvis udvidelse til fire spor.

Det kræver dog, at kommunen finder de omtalte 30 millioner kroner til at forlænge Ørestads Boulevard til Amager Boulevard, hvilket i øvrigt har sammenhæng med en anden aktuel sag. Kommunen har for nylig vedtaget at give tilladelse til, at der opføres en tankstation ved fortidsmindet Faste Batteri.

På trekantgrunden mellem Njalsgade, Artillerivej og fortidsmindet Faste Batteri (overfor Lille Thorlakshus og HK København), som i dag lægger grund til en aflang, faldefærdig, rød barak, har Statoil fået lov til at opføre en tankstation.

Det kan undre al den stund, at Q8 har en tank lige på den anden side af Artillerivej, men tilladelsen er givet som en dispensation for, at Statoil mister benzintanken på Israels Plads, hvor kommunen planlægger at opføre Torvehaller.

Hvorfor det lige blev trekantgrunden, der blev udpegede som erstatningsgrund, kan man kun gisne om. Men det kan måske skyldes et ønske om at fremme grundlaget for at videreføre Ørestads Boulevard til Amager Boulevard.

Som det fremgår af ovenstående er der mange uafklarede spørgsmål i forhold til de trafikale aspekter af en udbygning af Bryggen Syd. Bryggebladet forventer at følge op på dette i kommende numre. agn

Læs mere på den nye bydels hjemmeside

Links til andre artikler:

23.03.05 - Bryggen Syd: Bryggens rivende udvikling fortsætter
23.03.05 - Bryggebladet mener: Flotte visioner for Bryggen Syd - men husk lige trafikken

På bryggebladet.dk den 21. marts 2005.
Redigeret udgave af artikel, der bringes i Bryggebladet 05-2005 (udkommer den 23. marts).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet