HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

BRYGGENS RIVENDE UDVIKLING FORTSÆTTER

”Grønt og blåt på kanten af byen” er sloganet for Bryggen Syd. Den nye bydel skal have sin egen identitet, sin egen arkitektur, sit eget liv - og sin helt egen badestrand, mener ophavsmændene.

BRYGGEBLADET 23.03.2005 - Det har rumlet i korridorerne i snart et par år, og nu er planerne klar. På den sydlige del af Bryggen, i området mellem Nokken og Havnestad, planlægges en helt ny bydel.

(Skitse: Nordkranen A/S)

På tegnebrættet er omkring 1.500 nye boliger, blandt andet i form af rækkehuse med inspiration fra Kartoffelrækkerne, en kæmpe kanal med forbindelse til havnen, hvor der muligvis skal anlægges en badestrand, omfattende omlægninger af en af bydelens store trafikårer, Artillerivej samt videreførsel af træbryggen ved havnekanten.

Forslaget til Bryggen Syd, som området kaldes, er blevet til på baggrund af en arkitektkonkurrence, som Københavns Havn i samarbejde med ejendomsudviklingsselskaberne NCC Property Development og Nordkranen/The Carlyle Group har gennemført. De tre selskaber ejer tilsammen omkring halvdelen af hele området, der desuden omfatter et areal øst for Artillerivej, som i dag huser adskillige mindre autoværksteder, dækservice-forretninger, det tidligere Uttrup Tæpper og KFUM’s Sociale Kollegium.

I sidste uge var sagen på dagsordenen i Bygge- og Teknikudvalget, som dog valgte at udskyde behandlingen.

Kommunens embedsmænd har lavet en længere sagsfremstilling, som overordnet set forholder sig positivt til tankerne.

Rækkehuse og højhuse

NCC og Nordkranen har allieret sig med Plot Arkitekter, et ungt fremadstormende arkitektfirma, der blandt andet står bag det nuværende Havnebad, der blev indviet i 2003.

Plot har sammen med hollandske West8 tegnet skitserne til bydelen, hvor man håber både at kunne skabe plads til børnefamilier og singler, studerende og direktører, store og små, rige og fattige.

(Skitse: Nordkranen A/S)

Planen er at bygge tæt og højt mod nord og gradvist lade mindre byggerier overtage mod syd. Det betyder blandt andet en nyskabelse for Bryggen: enfamilies huse. I dag findes der kun ét eneste enfamilieshus på Bryggen, nemlig præstegården.

I planerne lægges der op til at indrette rækkehusene i samme stil, som det kendes fra Kartoffelrækkerne, hvor gaden inddrages som en del af det udendørs boligareal. I det hele taget er man meget opmærksom på at skabe et kvarter, hvor det er mennesket og ikke bilerne, som er i fokus.

Butikker og institutioner

Desuden planlægges en række store markante bygninger, som dog overskrider de tilladte byggehøjder. Nogle af de nuværende bygninger, som eksempelvis ”A-Huset” (tidligere DR-kontorer) skal endvidere ombygges til lejligheder.

I sagsfremstillingen lægger den kommunale forvaltning desuden vægt på, at der indtænkes butikslokaler i byggeriet, så man undgår at ende i samme situation som i tilfældet med Havnestad-området, hvor det eneste tilbud er en Netto. Selvom det anføres, at der åbner en Rema1000 i det tidligere Uttrup Tæpper, vurderes det ikke til at være nok. Omvendt er nærheden til Fisketorvet, Fields og Indre By, årsag til, at der ikke er behov for et egentligt butikscenter. Desuden skal der bygges børneinstitutioner i området.

(Skitse: Nordkranen A/S)

I forhold til den største landskabelige fornyelse – den store kanal – skal det undersøges om man kan skabe tilstrækkelig gennemstrømning til at planerne om en badestrand kan realiseres.

Dertil kommer de trafikale problemstillinger, som berøres i en anden artikel.

Så der er rigeligt at tage fat på for både kommune og entreprenører. Men hvor der er vilje, er der som bekendt ofte også en vej. Og viljen er så absolut til stede. Bryggeboerne kan godt forvente at skulle sige goddag til endnu flere nye naboer inden for de kommende år. agn

Læs mere på den nye bydels hjemmeside

Links til andre artikler:

23.03.05 - Bryggen Syd: Øget trafik på Artillerivej
23.03.05 - Bryggebladet mener: Flotte visioner for Bryggen Syd - men husk lige trafikken

På bryggebladet.dk den 21. marts 2005.
Redigeret udgave af artikel, der bringes i Bryggebladet 05-2005 (udkommer den 23. marts).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet