HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

FANTASTISKE SKITSER TIL NYT HAVNEBAD

collage af det nye havnebad

BRYGGEBLADET 05.03.03 - Det nye havnebad, som kommunen i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden planlægger at åbne i Havneparken til sommer, bliver meget større end det nuværende. Samtidig bliver der flere aktivitetsmuligheder, ligesom det nye havnebad i højere grad integreres med resten af havneparken.

Bryggebladet har som det første medie haft lejlighed til at se arkitektfirmaet Plot's detaljerede skitser. Der bliver tale om en klar forbedring af de eksisterende forhold, blandt andet i forhold til kapacitet. Det nuværende anlæg har en maksimal kapacitet på 300 badegæster, mens besøgstallet i det nye anlæg er selvregulerende, idet der i udgangspunktet ikke er fastsat et maksimalt antal badegæster.

collage af det nye havnebad

Kommunen har afsat 4 millioner kroner til det nye havnebad, som man forventer at kunne indvie allerede til sommer. Man arbejder derfor med en meget stram tidsplan. Heldigvis forventes det ikke, at søfartsmyndighederne vil bremse projektet, da det nye Havnebad ikke rager længere ud i havneløbet end det eksisterende, og derfor formentlig ikke skal have ekstra godkendelser på dette område.

I forbindelse med Havnebadsprojektet planlægger Vej & Park at anlægge en træbrygge, som skal kobles til den eksisterende træbrygge i Havneparkens sydlige ende. Hvorvidt dette realiseres i sin helhed allerede til sommer eller om den bygges i etaper, er endnu ikke besluttet. agn

collage af det nye havnebad

Skitserne her på siden er venligst stillet til rådighed af tegnestuen Plot.

På bryggebladet.dk den 23. marts 2003.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet den 5. marts 2003.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet