HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

HAVNETUNNEL IGEN AKTUEL

Kan øge trafikken på Bryggen.

BRYGGEBLADET 22.10.2003 - De omdiskuterede planer om en tunnel under Københavns Havn mellem Østerbro og Refshaleøen er blevet taget frem af skuffen. I regeringens trafikinvesteringsplan for de næste 10 år er der afsat en reservepulje på syv milliarder kroner til ikke planlagte investeringer. Nu foreslår blandt andre Dansk Folkeparti, at nogle af disse midler skal bruges til en havnetunnel.

Der har længe været et bredt politisk flertal i Københavns Kommune for en havnetunnel, men kommunen har ikke selv villet betale de omkring 1,5 milliarder kroner, som tunnelen mindst vil komme til at koste.

Fortalerne håber, at en tunnel kan aflaste Indre By for trafik – blandt andet ved at lede lufthavnstrafikken udenom de stærkt belastede Knippelsbro og Langebro. Modstanderne mener, at nye trafikale forbindelser ikke blot vil aflaste, men derimod skabe mere trafik i en hovedstad, som allerede er trafikalt belastet.

Selvom havnetunnellen ikke kommer til at ligge ved Bryggen, kan den få konsekvenser for den lokale trafikafvikling. For hvordan skal trafikken fra en havnetunnel fordeles videre på Amager?

En af måderne kunne være at lade noget af trafikken køre ad Artillerivej eller Ørestads Boulevard for på den måde at skabe forbindelse til Amagermotorvejen og lufthavnen. Af den grund har blandt andet lokalrådet på Islands Brygge været kritisk over for en havnetunnel.

Hvis noget af trafikken fra en havnetunnel skal ledes forbi Islands Brygge, kan det kollidere med Trafikplan Amager, som blev vedtaget for et par år siden. Her var en af hovedpointerne at aflaste Amagerbrogade for trafik ved at lede denne trafik ad parallelveje som Artillerivej og Ørestads Boulevard.

Kommunen er i gang med at udarbejde en handlingsplan for Trafikplan Amager og forventer at kunne offentliggøre denne i løbet af et par måneder. Nu er der noget, der tyder på, at Trafikplan Amager risikerer at blive overhalet af en statslig beslutning om en havnetunnel. Med Dansk Folkepartis udmelding tegner der sig nemlig et landspolitisk flertal. agn

På bryggebladet.dk den 22. oktober.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet den 22 oktober 2003.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet