HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

JORDLØS ØKOHAVEFORENING ER OPTIMISTISK

Af Jean Gauthier, Bryggebladet 22.03.2006

Amager Fælled Økohaver afholdt generalforsamling forrige søndag, og selv om foreningen ikke har fået tildelt jord endnu, er der stadig mulighed for, at dette sker i de kommende måneder. Flere områder langs Lossepladsvej er faktisk gjort klar til ibrugtagning, men Københavns Kommune afventer en ansøgning fra Kolonihaveforbundet for Danmark, før den lokale nyttehavegruppe kan få fingrene i jorden. Alle forhandlinger om jorden skal gå gennem Kolonihaveforbundet.

Nyttehaver kan etableres i området fra Lossepladsvej til Hekla Park. Selvom det i øjeblikket ser ret trøstesløst ud. (Foto: ljg)

I deres ansøgning til kommunen skal Kolonihaveforbundet vurdere, hvor mange erstatningshaver der er behov for, før der kan etableres nye haver ved Lossepladsvej.

Ifølge formand Karin Møller Jensen er det realistisk at tro på en tildeling i omegnen af 100 haver.

Til generalforsamlingen blev der valgt en bestyrelse på ni medlemmer, og mange andre tilmeldte sig de fem arbejdsgrupper, som foreningen arbejder med. Selv om Amager Fælled Økohaver ikke har fået tildelt jord endnu, er der blandt medlemmerne både optimisme og engagement.

Amager Fælled Økohaver har oprettet egen hjemmeside. Her kan man blandt andet læse om foreningens visioner, det praktiske arbejde, samt hvordan man kan tilmeldes og optages på ventelisten.

Amager Fælled Økohavers nye website

På bryggebladet.dk den 22. marts 2006.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 05-2006 (udkommer den 22. marts).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet