HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

CAMPINGPLADS PÅ FÆLLEDEN

Først Ørestad, så golfbane og nu campingplads. Endnu et område på fælleden ædes af udviklingen.

BRYGGEBLADET 22.02.2006 - Københavns gader er ifølge kommune og politi ved at svømme over af ulovligt parkerede autocampere. På kommunens eneste eksisterende campingplads på Bellahøj er der nemlig ikke faciliteter for autocampere. Autocamper-folket vælger derfor den billigere løsning: Parkering og overnatning på gader og stræder. Det eneste problem ved denne løsning er, at det er ulovligt.

Derfor skal der anlægges en moderne campingplads på Amager Fælled i området omkring det nuværende vandrehjem.

Hvornår en campingplads kan stå klar, er endnu for tidligt at sige. Indtil videre er sagen nået dertil, at kommunen forbereder et udbudsmateriale for anlæg og drift af en campingplads på fælleden.

Sagen er ekstra aktualiseret af, at kommunen ligger inde med en stor mængde overskydende jord, fra anlæggelsen af boldfællederne over for Hekla Park. Dette kan bruges som opfyldning på campingområdet og derfor spare kommunen for store transportomkostninger.

Et campingområde har været nævnt i tidligere plejeplaner for Amager Fælled, men først nu ser det altså ud til, at projektet er rykket et stort skridt nærmere realisering.

Velbesøgt naturområde og yngleplads for fugle

Når og hvis campingpladsen tages i brug, vil endnu et stykke af fælleden forsvinde. Ifølge kommunen udgør campingområdet otte hektar.

Fælleden strækker sig hele vejen til Kongelunden på Sydamager, et totalareal på over 2.000 hektar. Nord for Vejlands Alle hedder området Amager Fælled, og syd for kaldes det Kalvebod Fælled. Store dele af Kalvebod Fælled er udlagt som naturområde og er blandt andet yngleplads for mange fugle. Desuden er det et velbesøgt område af naturelskere. I 2003 var der således 645.000 besøgende.

I begyndelsen af halvfemserne fik Ørestadsselskabet mulighed for at bebygge 310 hektar af den østlige del af fælleden. Pengene fra grundsalget betaler som bekendt for en del af metroen.

For et par år siden fik investoren Poul Sundberg (se artikel nedenfor) lov til at anlægge en golfbane på et 120 hektar stort område umiddelbart syd for Vejlands Alle.

Dertil kommer nogle boldfælleder ved Lossepladsvej, nyttehaver ved Lossepladsvej samt fodboldanlægget Hekla Park også på Lossepladsvej. agn

På bryggebladet.dk den 22. februar 2006.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 03-2006 (udkommer den 22. februar).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet