HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

BORGMESTERKABALE GIK OP

Lønborg fik i 11. time en borgmesterpost på bekostning af Socialdemokraterne. Berndtson gjorde udslaget.

BRYGGEBLADET 21.12.2005 - For et par uger siden gik borgmesterkabalen på Københavns Rådhus endelig op.

Finn Rudaizky og Winnie Berndtson valgte begge i sidste øjeblik at forlade den socialdemokratiske gruppe, hvilket rykkede ved mandatfordelingen og betød, at de borgerlige partier alligevel fik to borgmesterposter.

Berndtson valgte nemlig at stemme sammen med de borgerlige i konstitueringen, fordi de kunne love hende den plads i det nye Teknik- og Miljøudvalg, som hun så brændende ønskede sig.

Det betød, at den tidligere socialdemokratiske kronprinsesse, der ellers regnes som en af de mere venstreorienterede socialdemokrater, var årsag til, at socialdemokraterne og venstrefløjen mistede en borgmesterpost.

Taberen i det spil blev Socialdemokraternes Thor Buch Grønlykke. Til gengæld var de Konservatives Mogens Lønborg nok rådhusets mest glade politiker den dag. I 2001 gik han i sidste øjeblik glip af en borgmesterpost, til gengæld pegede pilen den modsatte vej i år.

Københavns nye borgmestre bliver således:

Overborgmester Ritt Bjerregaard (Socialdemokraterne), teknik- og miljøborgmester Klaus Bondam (Radikale), børne- og ungdomsborgmester Bo Asmus Kjeldgaard (SF), sundheds- og omsorgsborgmester Mogens Lønborg (Konservative), kultur- og fritidsborgmester Martin Geertsen (Venstre), socialborgmester Mikkel Warming (Enhedslisten) samt beskæftigelses- og integrationsborgmester Jakob Hougaard (Socialdemokraterne).

Efter at borgmesterposterne var blevet besat, skulle den nye Borgerrepræsentation blandt andet fordele poster i de syv forskellige udvalg samt bestyrelsesposter i en række kommunaltejede selskaber.

Socialdemokrater fik hævn over Rudaizky

Den lokale venstremand Jesper Schou Hansen fik plads i det magtfulde Teknik- og Miljøudvalg, der blandt andet står for den fysiske planlægning af alle de nye boligområder på Bryggen.

Den gamle Borgerrepræsentation stopper den 31. december i år og holdt sit sidste møde for en lille uge siden.

Her blev den socialdemokratiske afhopper Finn Rudaizky straffet af sine gamle kammerater. Rudaizky har været bannerfører for, at kommunen skal give tilladelse til et lovligt graffitiprojekt. I torsdags skulle Borgerrepræsentationen så endeligt vedtage projektet, der har været undervejs i et par år.

Borgerrepræsentationen skulle således blot endelig blåstemple projektet, men da forsamlingen nåede til dette punkt på dagsordenen, valgte store dele af den socialdemokratiske gruppe at stemme mod et projekt, de ellers har støttet hele vejen, hvilket må ses som en hævnaktion mod Rudaizky.

Dermed faldt forslaget til stor fortrydelse for de mange unge fra graffiti-miljøet, der ifølge JP København var mødt frem for at fejre afstemningen.

Oplysninger i JP København tyder dog på, at forslaget på et senere tidspunkt kan blive genfremsat af andre end Rudaizky, og at det så kan vedtages med ganske få ændringer.

Til gengæld kunne Finn Rudaizky glæde sig over, at landsretten i sidste uge afgjorde en sag om uretmæssig fyring til hans fordel. Han havde anlagt sag mod sin tidligere arbejdsgiver, ejendomsmægler Peter Norvig. Landsrettens afgørelse pålagde Norvig at betale 100.000 kroner uden foregående advarsel.agn


Links til andre artikler:

23.11.05 - Pokerspil, rævekager & borgmesterkabaler

På bryggebladet.dk den 20. december 2005.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 20-2005 (udkommer den 21. december).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet