HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

FORÆLDRE: BEVAR LEGEPLADSEN PÅ BRYGHUSGRUNDEN

Fonden Realdania har købt Bryghusgrunden ved Langebro for at bygge kontorer og boliger. Forældre i området ønsker at bevare området, som er et af de sidste friarealer langs havnefronten i København.

BRYGGEBLADET 21.12.2005 - – Hvis Realdania får lov til at bygge et stort kontor- og boligkompleks på Bryghusgrunden, forsvinder et af de sidste frirum for børnene i Indre By, siger Leif Vangdrup og Jesper Egevang.

De to forældre er initiativtagere til en underskriftsindsamling til fordel for bevarelse af legepladsen på Christians Brygge.

Der er fuld knald på ungerne, selvom det er en kold decemberdag. I baggrunden kan Langebro og de første huse på Islands Brygge anes. Forældrene har hængt protestplakater op på legepladsens hegn. (Fotos: Ricardo Ramirez)

Selvom legepladsen ikke fremstår specielt velholdt, så bliver den alligevel benyttet meget af børnene i kvarteret.

– Pladsen trænger til en kærlig hånd, men det vigtigste er trods alt, at vi har en plads. Fritidshjemmene, børnehaverne og vuggestuerne, som bruger legepladsen, har reelt ikke andre udendørs muligheder, forklarer de og henviser til, at det nærmeste friareal er Ørstedsparken, hvor der i øvrigt ikke er plads til en ordentlig legeplads.

Legepladsen er gennem årene også blevet benyttet af børn fra Bryggen. Jesper Egevang og Leif Vangdrup anslår, at omkring ti procent af de 380 elever på Den Classenske Legatskole (områdets folkeskole) er bosat på Bryggen.

En by for borgerne?

Men underskriftsindsamlingen går ikke kun ud på at bevare legepladsen i Indre By.

– Vi kæmper på to fronter. For udover at vi mister vores legeplads, så mister København også et af de sidste åndehuller. Nu er hele Københavns havnefront mere eller mindre blevet bebygget, så er det da ærlig talt åndssvagt at bygge på et af de sidste grønne områder, siger Jesper Egevang.

Bryghusgrunden er sammen med Havneparken og Søren Kirkegaards Plads ved Den Sorte Diamant nogle af de eneste ubebyggede arealer langs havnefronten i Københavns indre havn. (3D-model: Københavns Kommune)

Men er det ikke meget naturligt, at der bliver bygget på en af Københavns dyreste byggegrunde som har en af de mest attraktive placeringer?

– Der er ingen tvivl om, at Bryghusgrunden er en af de dyreste byggegrunde i København. Men det er den jo kun, fordi kommunen har sat den til salg. Så jeg forstår logikken i spørgsmålet, men jeg forstår ikke logikken i, at kommunen har sat grunden til salg, svarer Jesper Egevang.

– Byen skal ikke kun være for investorerne og de store pengekasser. Vi skal have en by for borgerne, tilføjer Leif Vangdrup, der henter inspiration fra Bryggen og Havneparken, som han mener er et godt eksempel på at udvikle byen på borgernes præmisser.

– Jeg har ikke noget imod Realdania. Fonden gør i valget af støttede projekter et positivt indtryk. Man kredser om kvalitet, lokal forankring og støtte. Realdanias mission passer ganske enkelt ikke med det projekt, man nu pønser på. Det virker som om, at fonden er blevet forblændet af Bryghusgrundens beliggenhed og har forlagt sine egne idealer, principper og ambitioner, siger Jesper Egevang.

Forældre: Lav området om til Bryghushaven

Realdania (eller rettere datterselskabet Realea A/S, der er den officielle køber) planlægger et byggeri, som skal huse Dansk Arkitektur Center, som fonden i forvejen bidrager økonomisk til. Desuden skal der være boliger og ikke mindst skal Realdania selv rykke ind i dele af det nye byggeri.

– Jeg kan da godt forstå, hvis Realdanias topchefer gerne vil have hjørnekontorer med havneudsigt. Det ville jeg da også gerne selv. Men hensynet til børnene og borgerne bør veje tungere, siger Jesper Egevang.

Bryghusgrunden blev i 1994, sammen med arealerne langs Kalvebod Brygge på den anden side af Langebro, skudt ind i Ørestadsselskabets grundportefølje. Salget af disse arealer udgør sammen med salg af grunde i selve Ørestad basis for metroens økonomi. Området er i de nuværende lokalplaner i øvrigt udlagt til offentlige formål.

På grunden lå Kongens Bryghus indtil det nedbrændte i 1963. Både før og efter har der været udskrevet arkitektkonkurrencer for området. Senest i 1993 hvor Henning Larsens Tegnestue vandt med et musikhus-projekt, som han selv bagefter afviste at bygge, fordi han mente det var for voldsomt til området. Leif Vangdrup og Jepser Egevang er selv begejstrede for et projekt fra 1973 om en Bryghushave, der bevarer området som et grønt åndehul i byen.

Bryggebladet har kontaktet Realdania med en række konkrete spørgsmål, som de kun har ønsket at besvare i begrænset omfang.

– Vi er selvfølgelig godt klar over, at der ligger en legeplads på området, men så længe vi ikke har udarbejdet konkrete projektforslag, så kan vi ikke udtale os særlig konkret, siger kommunikationschef Birgitte Boesen.

Realdania: Ikke vores problem. Spørg kommunen

Birgitte Boesen henviser til, at det er Københavns Kommune, som gennem Ørestadsselskabet har sat grunden til salg. Realdania har blot købt en byggegrund, som de agter at bygge på og henviser derfor mange af Bryggebladets spørgsmål til kommunen.

– Vi overtager først Bryghusgrunden ved årsskiftet 2005/2006, og det første halve år vil vi bruge på at definere og udvikle vores planer for grunden. Derefter vil vi selvfølgelig gerne dele planerne med offentligheden.

– Der ligger ingen færdige planer i vores skrivebordsskuffe, ud over hvad der allerede blev offentliggjort den 14. oktober i år: Nemlig at byggeriet gennem sine aktiviteter og sin arkitektoniske udformning skal blive en attraktion for alle københavnere, og at byggeriet samtidig kommer til at indgå i et levende samspil med sine omgivelser og bidrage til at styrke forbindelsen mellem byen og havnen, siger Birgitte Boesen.

Bryggebladet har direkte spurgt Realdania om, hvordan projektet stemmer overens med fondens egne retningslinjer for fondsansøgninger, hvor man blandt andet lægger vægt på lokal forankring, men det har fonden heller ikke ønsket at svare på.

Legepladsen har fået politisk opbakning i valgkampen fra blandt andet den kommende teknik- og miljøborgmester, Klaus Bondam. Han har til City Avisen udtalt, at han ikke vil være med til at nedlægge legepladsen. Et løfte som City Avisen på lederplan har meddelt, at de agter at holde Bondam op på.

Til gengæld har politikerne endnu ikke forholdt sig direkte til Egevang og Vangdrups tanker om at omdanne området til en Bryghushave. agn

Jesper Egevang (t.v.) og Leif Vangdrup står bag underskriftsindsamlingen. (Foto: Ricardo Ramirez)


UNDERSKRIFTER INDSAMLES OGSÅ PÅ BRYGGEN

– I det nye år vil vi aflevere alle protesterne til politikerne på rådhuset, siger Jesper Egevang og Leif Vangdrup.

De har allerede omdelt indsamlingslisterne til flere af Bryggens butikker og regner desuden med at bruge nogle eftermiddage foran Bryggens supermarkeder.

– Selvom vores kvarter ligger på den modsatte side af havnen, håber vi, at mange bryggeboere vil støtte vores sag. Dels fordi der også er flere bryggebørn, som benytter legepladsen, dels fordi bryggeboerne fra historien om Havneparken ved, at det nytter at stå sammen, hvis man gerne vil undgå byggeri på havnefronten. agn

Bryghusgruppens hjemmeside

På bryggebladet.dk den 20. december 2005.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 20-2005 (udkommer den 21. december).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet