HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

PENGE TIL ARTILLERIVEJ I 2006

Stort projekt til forbedring af trafiksikkerheden måske allerede i 2006. Kommunen vil i dialog med lokale.

BRYGGEBLADET 21.12.2005 - Alt tyder på, at Artillerivej rykkes frem på kommunens prioriteringsliste, og hvis alt klapper, kan en omfattende renovering af stykket mellem Njalsgade og Drechselsgade påbegyndes allerede i efteråret 2006.

I hvert fald har kommunens Vej & Park-afdeling udnævnt Thomas Gätke som projektleder for trafikale forbedringer på Artillerivej for et beløb i størrelsesordenen 30-40 millioner kroner. At Vej & Park på denne måde har afsat en af afdelingens ingeniører til projektet, må tolkes som om Vej & Park forventer at politikerne vil bevilge pengene allerede i 2006.

– Det første jeg vil gøre er, at indkalde til et dialogmøde så hurtigt som muligt i det nye år – jeg håber at kunne nå at få invitationerne af sted før jul, så det kan afholdes allerde den 9. januar. Vi håber at komme i dialog med et så bredt spektrum af de lokale kræfter som muligt. Når vi søger dialogen, får vi nemlig bedre projekter med større lokal forandring, forklarer Thomas Gätke til Bryggebladet.

Han forestiller sig blandt andet at skulle invitere Islands Brygges Lokalråd, Grundejerforeningen i Havnestad, G-I-B eller repræsentanter for nogle af de boligforeninger, der ligger ud til Njalsgade, Netto-butikken og kiosken i Njalsgade, Politiet, rideskolen, børneinstitutioner, klubber og fritidshjem i området, skolen, haveforeningen, Ballonparken, handelsskolen samt aktive borgere, som eksempelvis Morten Dürr og Camilla Bartholdy, der tidligere på året samlede 914 underskrifter ind til fordel for forbedring af trafiksikkerheden.

Men det stopper ikke med dialogmødet. Thomas Gätke forventer at holde kontakten med de lokale interesser i hele projektfasen, og håber at lokalrådet kan fungere som samlende kraft.

Ifølge Thomas Gätke er hovedoverskrifterne for kommunens ønsker til de trafikale forbedringer på Artillerivej:

– Lavere hastighed på hele strækningen, nogle steder helt ned til 30 km/t.

– Bedre krydsningsmuligheder, flere fodgængerfelter, eventuelt i form af flere lyskryds.

– Generelt øget tryghed blandt andet i form af helleanlæg.

– Ny hævet cykelsti.

– Fuldstændig renovering af kørebanen, der blandt andet skal forbedre kørekomforten. Det vil muligvis betyde en total opgravning og dermed lukning af Artillerivej i dele af anlægsperioden.

– Regulering af parkering. Hvis kommunen overtager Artillerivej, der i dag er privat fællesvej (se anden artikel i dette nummer), kan der opkræves parkeringsafgifter.

Kommunen har allerede i år udført mindre forbedringer af krydset ved Axel Heides Gade, og når udbygningen af Bryggen Syd (se artikel til højre) går i gang, er det besluttet at der skal gennemføres en større omlægning af Artillerivejs sydlige del.

Det eneste, som herefter mangler, er en forlængelse af Ørestads Boulevard i den nordlige ende, således at store dele af biltrafikken flyttes fra Artillerivej. agn


Links til tidligere artikler om sagen:

26.10.05 - Trafiksikkerhed på Artillerivej forbedres i år
21.09.05 - Værsgo, Pind: 914 underskrifter
10.08.05 - Derfor skal du skrive under for Artillerivej
08.06.04 - Ørestads Boulevard forlænges
25.05.05 - Ørestads Boulevard forlænges tidligst i 2010
04.05.05 - Trafikulykker på Artillerivej: Kun et spørgsmål om tid...
04.05.05 - SF og Venstre: Der skal gøres noget ved Artillerivej
04.05.05 - Bryggen Syd-direktør håber på fredeliggørelse af Artillerivej
20.04.05 - Politikere: - Vi er ligeglade med trafikken på Artillerivej
20.04.05 - Enhedslisten: Vi skal lave en samlet trafikplan for Artillerivej
06.04.05 - Bryggen Syd: Husk nu Artillerivej
23.03.05 - Bryggen Syd: Bryggens rivende udvikling fortsætter
23.03.05 - Bryggen Syd: Øget trafik på Artillerivej
23.03.05 - Bryggebladet mener: Flotte visioner for Bryggen Syd - men husk lige trafikken

På bryggebladet.dk den 20. december 2005.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 20-2005 (udkommer den 21. december).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet