HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

BRYGGEN SYD: 1.500-1.700 NYE BOLIGER INDEN 2016

Bryggen Syd-lokalplan klar. Krav om butiksliv i nyt område. Boliger i op til 45 meters højde. Enhedslistens forslag, der sikrer penge til Artillerivej, vedtaget enstemmigt.

BRYGGEBLADET 21.12.2005 - Som Bryggebladet kunne fortælle i foråret, fortsætter Bryggens rivende udvikling i de kommende år. I området mellem Havnestad og Nokken planlægger kommunen at opføre en hel ny del af Bryggen. I kommunens planer kaldes området for Artillerivej Syd, men på Bryggebladet vælger vi at fortsætte med betegnelsen Bryggen Syd, som vi finder mere dækkende.

(Illustration: Vej & Park, Københavns Kommune)

En kunstig kanal med sandsstrand. Højhuse i 45 meters højde. Rækkehuse i to til fire etager. En total omlægning af Artillerivej. En mulig ny stibro til Teglværkshavnen. 188.000 etagekvadratmeter. 1.500 til 1.700 nye boliger.

Det var ikke et af de mindre lokalplanforslag, som det afgående Bygge- og Teknikudvalg vedtog på sit sidste møde inden den nye Borgerrerpæsentation træder sammen. Forslaget skal sendes i høring, når Borgerrepræsentationen til foråret har vedtaget det.

Bryggen Syd bliver en stor ny bydel i bydelen. Går alt som forventet kan hele området være færdigudbygget i 2016. Kommunen har lært af fejltagelserne fra Havnestad. I lokalplanforslaget tvinges bygherrerne til at indrette lokaler til butiksliv. Bryggen Syd skal ikke blive en soveby. Tegnestuerne Plot og West8’s ide til en strukturplan, der blev offentliggjort i foråret ligger til grund for lokalplanforslaget, som kun kan vedtages, hvis der samtidig bevilges penge til renovering og omlægning af Artillerivej.

Strand og højhuse

Når hele lokalplanen som forventet er gennemført senest i år 2016 vil området have undergået mange forandringer fra den nuværende blandede landhandel af halvforladte post-industrielle bygninger.

Mest markant bliver en creek eller landskabelig kanal med kunstigt anlagt strand. Den skal skære sig ind i området omtrent ud for området hvor Lossepladsvej møder Artillerivej i dag.

Sådan skal Bryggen Syd indrettes. (Illustration: Vej & Park, Københavns Kommune)

Lokalplanen giver desuden mulighed for at bygge en række markante og høje byggerier – op til 45 meter i højden. Dette vil formentlig give anledning til kritik i høringsfasen – 45 meter er tre meter højere end de omdiskuterede højhuse på Krøyuers Plads. Det skal dog medtages, at Bryggen Syd er et helt andet type område end Christianshavn, hvor Krøyers Plads ligger.

Krav om butiksliv

I alt skal der bygges mellem 1.500 og 1.700 nye boliger i området. Heraf vil knap 800 være rækkehuse i to til fire etagers højde.

Foruden boliger er der afsat plads til serviceerhverv, daginstituioner og lignende.

Det virker til, at kommunen har taget ved lære af erfaringerne fra blandt andet Havnestad, hvor der som Bryggebladet dokumenterede i efteråret 2004 ikke er kommet noget butiksliv, fordi man har ladet det være frivilligt for bygherrerne, om der skulle indrettes plads til butiksliv. I lokalplanforslaget er en række stuetager udlagt til at skulle indeholde ”publikumsorienterede servicerhverv” såsom butikker og restaurationer.

I området gives der tilladelse til byggeri af cirka 188.000 etagekvadratmeter heraf skal 30.000 til 50.000 kvadratmeter bruges til service-erhverv. 6.000 af disse skal bruges til udadvendte funktioner (butikker med mere).

Roklubberne overlever

Med i lokalplanforslaget er også roklubberne lige nord for Nokken. Disse får lov til at overleve, men det er endnu ikke afklaret hvordan eventuelle nye klubhuse skal finansieres.

I planen lægges der også op til, at der om føje år bygges endnu en stibro over havneløbet. Kommunen forventer nemlig ikke, at en udbygget Skolen på Islands Brygge vil kunne optage alle elever. Derfor foreslås det, at nogle af områdets børn skal gå i skole på Teglholmen, hvor der skal opføres en ny skole. Der er dog ikke fundet penge til en ny bro.

Penge til Artillerivej

Da lokalplanen blev vedtaget stillede Enhedslistens Mikkel Warming forslag om, at det skal være en forudsætning, at de nødvendige midler til vejprojekter (60-70 millioner kroner) er sikret inden lokalplanen vedtages endeligt i Borgerrepræsentationen.

Samtlige medlemmer af Bygge- og Teknikudvalget stemte for forslaget, og alt tyder derfor på, at en total renovering og omlægning af Artillerivej er rykket et meget stort skridt nærmere.

I lokalplanen forudsættes det nemlig, at Artillerivejs linjeføring flyttes mod øst og dermed får en mere naturlig overgang til Lossepladsvej (se kortet til højre). I selve bydelen skal der indrettes fredeligere bydels- og sivegader. agn

Se lokalplanforslaget som pdf på kommunens hjemmeside
(åbner i nyt vindue - kræver Acrobat Reader)


Links til andre artikler:

21.12.05 - Bryggebladet mener: Så er det din tur, Ritt
24.08.05 - Bryggen Syd: Venstre vil tvinge butikker igennem
24.08.05 - Bryggen Syd: Alle venter på lokalplanen
24.08.05 - Hvordan kan roklubben overleve?
04.05.05 - Bryggen Syd-direktør håber på fredeliggørelse af Artillerivej
06.04.05 - Bryggen Syd: Husk nu Artillerivej
23.03.05 - Bryggen Syd: Bryggens rivende udvikling fortsætter
23.03.05 - Bryggen Syd: Øget trafik på Artillerivej
23.03.05 - Bryggebladet mener: Flotte visioner for Bryggen Syd - men husk lige trafikken

På bryggebladet.dk den 20. december 2005.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 20-2005 (udkommer den 21. december).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet