HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

PLAN OM 60.000 FÆLLEDBOLIGER ER UREALISTISK

BRYGGEBLADET 2109.2005 - Som omtalt i seneste nummer af Bryggebladet offentlliggør det Sorø-baserede ejendomsudviklingselskab Correll Ejendomme snart planer om en storstilet boligudbygning på Amager Fælled.

For at afhjælpe boligmanglen i København foreslår selskabet at opføre intet mindre end 60.000 boliger på den fredede fælled.

Gennemføres de ambitiøse planer vil det formentlig kunne afhjælpe en stor del af boligmanglen, men en gennemførelse vil formentlig også blive mødt af betydelige protester.

Bryggebladet har forsøgt at finde ud af, hvorvidt planerne alene er udtryk for Correll Ejendommes egne tanker, eller om planerne allerede har en bredere politisk opbakning og fundering.

Bygge- og Teknikforvaltningen i Københavns Kommune er yderst umeddelsom, men ifølge andre kilder, som Bryggebladet har været i kontakt med, er det mest sandsynligt at det indtil videre blot er et enkelt firmaes tanker og ideer.

Til dagbladet Børsen, som først skrev om Correll Ejendommes planer, udtalte den radikale overborgmesterkandidat Klaus Bondam sig i øvrigt ret positivt.

Kilder i det politiske miljø vurderer overfor Bryggebladet, at Bondams udtalelser i et vist omfang må ses som udtryk for manglende kendskab til de konkrete forhold på Amager Fælled. agn


Links til andre artikler:

07.09.05 - Ny ide: Byg 60.000 boliger på fælleden

På bryggebladet.dk den 19. september 2005.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 14-2005 (udkom den 21. september).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet