HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

FRYGT FOR AT BØRNEHAVEBØRN KØRES NED

Forældrebestyrelsen i Snorretoppen er utilfredse med tilkørselsforholdene til den integrerede institution.

BRYGGEBLADET 2109.2005 - Vi frygter at et barn skal komme til skade, før kommunen får gjort noget ved problemerne, siger Søren Obed Madsen fra forældrebestyrelsen i Snorretoppen.

Anne Mette (bagerst) med drengene Anton på fem år og Tobias på tre er en af de bekymrede forældre. De midlertidige betonklodser er i øvrigt en yndet balancebom for alle børnene i Snorretopen. (Foto: Ricardo Ramirez)

Bryggebladet møder Søren Obed Madsen på parkeringspladsen foran den nyligt udbyggede kæmpeinstitution.

Adgangsvejen til børnehaven ligger lige ved siden af indkørslen til parkeringspladsen, hvor forældre og ansatte parkerer, og hvor store skraldebiler bakker ind.

Da den udbyggede institution stod færdig tidligere på året var der sågår ingen afskærmning mellem indkørslen og indgangspartiet, siden har institutionen som midlertidig løsning fået opsat nogle store betonblokke.

– Selvom børnene som oftest er ledsaget af personle eller forældre, når de forlader Snorretoppen, så kan der opstå farlige situationer, som helt kunne undgås hvis der var en tydelig adskillelse af indkørsel og indgangsparti, påpeger Søren Obed Madsen.

Hidtil har forældrebestyrelsen, af den kommunale forvaltning og af arkitekten fået at vide, at det eneste man kan gøre er at opsætte et kædehegn. Af æstetiske årsager må hegnet nemlig ikke være mere solidt.

– Et kædehegn er ikke en holdbar løsning. Børnene kan jo bare smutte under kæden og så er vi lige vidt, siger Søren Obed Madsen og tilføjer:

Ikke et operahus

– Snorretoppen er jo ikke et operahus. Selvom det selvfølgelig er rart, at vores børn går i en pæn og nydelig institution, så ser vi hellere at der er taget hensyn til børnenes sikkerhed.

– Æstetikken må komme i anden række. Sikkerhed og funktionalitet er vigtigst, pointerer Søren Obed Madsen.

Efter udvidelsen er der plads til 171 børn i institutionen, men det er faktisk ikke et problem, at den er så stor.

– Grundlæggende er vi ellers meget tilfredse med udbygningen. Vi er blandt andet meget glade for rytmiksalen, siger han.

– Vi havde en masse småproblemer med byggeriet, fordi det blev færdiggjort, mens børnene rykkede ind. Men efter vi i forsommeren henvendte os til familie- og arbejdsmarkedsborgmesteren (SF’eren Bo Asmus Kjellgaard, red.), så kom der skred i tingene, og nu er de fleste af problemerne løst – bortset fra parkeringspladsen, slutter han. agn

VÆRSGO, KOMMUNE: HER ER JERES LØSNING!

Bryggebladet har kigget nærmere på parkeringsproblemerne ved Snorretoppen og giver her kvit og frit kommunen et forslag til hvordan problemerne kan løses for under 10.000 kroner.

Snorretoppen ligger på hjørnet af Snorregade og Halfdansgade. Indkørslen til den nye parkeringsplads ligger i Snorresgade, men kunne efter Bryggegbladets vurdering lige så godt ligge i Halfdansgade.

Sådan ser forholdene ud i dag (Foto: agn)

Flyttes indkørslen, kan man med et snuptag fjerne forældrenes bekymringer.

Det vil formentlig betyde ,at der vil blive et par parkeringspladser færre, men er de ikke værd at undvære, hvis det forbedrer børnenes sikkerhed?

Sådan kan forholdene komme til at se ud (Fotomanipulation: agn)

Logikken er simpel: Hvis en ulykke kan undgås, så gør det vel ikke så meget, at forældrene i ny og næ må parkere andetsteds end på parkeringspladsen lige foran institutionen.

Bryggebladet har kontaktet den amagerkanske anlægsgartner Per Nielsen. Forelagt situationen anslår han, at man kan fælde de to træer og anlægge fliser eller asfalt i bedet samt opsætte et afskærmende hegn mellem indgangsparti og parkeringsplads for under 10.000 kroner.

Det skal for god ordens skyld tilføjes, at Per Nielsen alene har givet sit bud på en pris uden at have set de konkrete forhold.

Politikere enige: Flyt indkørslen

Bryggebladet har vist forslaget om en ny indkørsel til politikere i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget (FAU).

– Det er urimeligt, at børn, forældre og personale skal føle sig utrygge med de nuværende tilkørselsforhold til Snorretoppen. Jeg vil støtte, at indkørslen til parkeringspladsen flyttes. Vi kan ikke gå på kompromis med børnenes sikkerhed af arkitektoniske årsager, siger Rikke Fog-Møller, medlem FAU for Enhedslisten.

Hun foreslår i den forbindelse at træerne i stedet for at blive fældet muligvis kan flyttes, så det bliver helt tydeligt, at man ikke kan køre ind på p-pladsen fra den tidligere indkørsel?

Venstres Jesper Schou Hansen, der ligeledes sidder i FAU, er også positiv over for en flytning.af indkørslen:

– Kommunen har brugt mange penge på at udvide de eksisterende børneinstitutioner og bygge nye de senere år. Derfor ville det være torskedumt ikke at bruge de sidste få tusinde kroner på at bringe Snorretoppens forhold i orden. Funktionalitet må gå forud for æstetik, siger han.

Den ansvarlige borgmester Bo Asmus Kjeldgaard (SF) er knap så meddelsom. Han sidder jo også med det forvaltningsmæssige ansvar og skal derfor vægte sine ord en smule mere. Til Bryggebladet udtaler han dog:

– Jeg lover, at vi nok skal kigge på det.

Alt i alt tyder det altså på, at der er bred politisk opbakning til at få ændret adgangsforholdene. agn

På bryggebladet.dk den 19. september 2005.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 14-2005 (udkom den 21. september).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet