HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

VÆRSGO, PIND: 914 UNDERSKRIFTER

Trafiksikkerheden på Artillerivej er elendig. Nu er det politikernes tur til at handle.

BRYGGEBLADET 2109.2005 - I sidste uge afleverede bryggeboerne Morten Dürr og Camilla Bartholdy 914 underskrifter til bygge- og teknikborgmester Søren Pind. De 914 underskrifter støtter initiativtagernes krav til kommunen om snarest at gennemføre en række forbedringer af trafiksikkerheden på Artillerivej.

(Arkivfoto: Ricardo Ramirez)

De to bryggeboere startede underskriftsindsamlingen i begyndelsen af august blandt andet som en reaktion på kommunens planer om at bygge den nye bydel Bryggen Syd. Når denne står færdig vil trafikpresset på Artillerivej stige. I forvejen er Artillerivej en af Bryggens mest befærdede veje, fordi den fungerer som trafikkorridor for dele af trafikken fra Amagermotorvejen til Indre By.

Artillerivej har i mange år været misligholdt, og mange af Bryggens børneinstitutioner og skoler ligger lige ud til vejen. Også af disse grunde har 914 borgere skrevet under for Artillerivej.

Selvom antallet af underskrifter er forholdsvist lavt sammenlignet med tidligere underskriftsindsamlinger for at forbedre lokale forhold, så er de to initiativtager meget tilfredse med antallet.

Det har for dem aldrig været et mål at få tusindvis af underskrifter. Målet har mere været at vise politikerne, at der er en forholdsvis bred folkelig bekymring over trafiksikkerheden på Artillerivej.

Et væsentligt kriterium i forhold til at forbedre trafiksikkerheden er at nedbringe trafikmængden.

Den mest effektive måde er selvfølgelig at lede trafikken andre steder hen. En oplagt løsning i den forbindelse er at bruge Ørestads Boulevard som aflastning, blandt andet ved at skabe direkte forbindelse mellem Amager Boulevard i nord og Ørestads Boulevard, der i dag ender i Njalsgade.

Ørestadsselskabet og trafikministeren inddrages

I kommunalt regi har der længe været et ønske om at forlænge Ørestads Boulevard. Kommunen er derfor ved at udarbejde en skrivelse til trafikministeren, der i kraft af statens delvise ejerskab af Ørestadsselsket, også skal inddrages i beslutningerne.

Hvordan kommunen forholder sig til de andre krav som underskriftsindsamlingen stiller om blandt andet bedre cykelstier og bedre lysregulering er endnu ikke afklaret. Men de foreløbige meldinger tyder på, at mange poltiikere deler underskriftsindsamlingens bekymringer.

Det virker oplagt, at der laves en samlet plan for saneringen af Artillerivej senest i forbindelse med lokalplanforslaget for Bryggen Syd, der forventes at blive vedtaget i foråret eller forsommeren 2006.

Sammen med underskrifterne afleverede de to initiativtagere et brev til Søren Pind, hvor de opridser argumenterne for at gå i gang nu.. agn

DOKUMENTATION: BREVET OM TRAFIK-SIKKERHED PÅ ARTILLERIVEJ TIL SØREN PIND

Kopi af brevet som blev afleveret til bygge- og teknikborgmester Søren Pind sammen med 914 underskrifter.

Kære Søren Pind

Vi fremsender hermed 914 underskrifter fra mennesker, der dagligt føler sig berørt af trafikforholdene på Artillerivej.

Sådan har vi gjort:

Vi har sat opslag op i institutioner, klubber, boligforeninger og butikker i nærområdet i perioden 10. august–1. september. Resultatet er entydigt. 914 borgere stiller krav til kommunen om, at Artillerivej saneres straks.

Borgerne har skrevet under på fem konkrete krav: 1) at kommunen overtager Artillerivej som offentlig vej, 2) omlægger en del af trafikken til Ørestads Boulevard, 3) nedsætter hastigheden til 40 km/t, 4) anlægger sikre cykelstier og 5) anlægger fodgængerovergange med rødt-gult-grønt lys.

Med denne underskriftsindsamling ønsker vi endnu engang at gøre opmærksom på, at det alene er kommunens ansvar at skabe sikre forhold på Artillerivej. Artillerivej er en dødsfælde for de anslåede 1.000 børn, der dagligt færdes på langs og tværs af vejen.

Findes der overhovedet andre steder i København, hvor man indenfor en strækning på én kilometer finder en så stor koncentration af tilbud til børn (skole, børnehaver, vuggestuer, fritidshjem, fritidsklubber, rideskolen, boldbanen, spejderklubben og de grønne arealer på fælleden) og hvor trafikforholdene er tilsvarende farlige?

Det tror vi ikke, at der gør. Derfor bør en sanering af Artillerivej prioriteres nu.

Som den ansvarlige borgmester på området, og som kandidat til posten som overborgmester, vil vi samtidig præsentere dig for yderligere tre gode argumenter for at handle straks:

1. Kommunen lever ikke op til standard for resten af Danmark.

Antallet af tilskadekomne i trafikken i København er uændret siden 1993. På landsplan er antallet af tilskadekomne derimod faldet med 24.5% . Københavns Kommune har ikke formået at skabe sikkerhed i trafikken. Hvert år bliver 3.500 personer kvæstet eller dræbt på Københavns gader. For at ændre denne udvikling må kommunen handle præventivt. Man kunne passende starte med Artillerivej.

2. Kommunens trafikplanlægning halter.

Området omkring Artillerivej er i rivende udvikling. Skoleudvidelse, nye institutioner og boligområder på Ny Tøjhus grunden, Havnestad og i Ørestad Nord har forøget trafikken enormt. Alligevel har kommunen intet foretaget sig for at sanere Artillerivej. Dette er et klart eksempel på mangelfuld planlægning. Og det er ikke kun noget, vi lokale beboere hævder. Således citeres René La Cour Sell, Direktør for Rådet for Større Færdselssikkerhed i Dagbladet Politiken den 5. januar 2005. “Trafikalt sjusk ved nybyggerier og andre lejligheder er desværre ret typisk for mange kommuner. Jeg kan bestemt godt genkende eksemplet fra Artillerivej.”

3. Ejendomsværdien på boliger falder drastisk ved farlig trafik.

Skal Københavns Kommune leve op til deres målsætning om at tiltrække og fastholde børnefamilierne, som bringer omsætning og skatteindtægter til kommunekassen, så skal trafiksikkerheden i daginstitutions- og skoleområder samt beboelsesområder være i orden. Hvis der er én ting, som forældre går op i, så er det deres børns sikkerhed i trafikken. Forholdene omkring Artillerivej hænger ikke sammen med kommunens ønske om at fastholde børnefamilierne.

Kære Søren Pind. Som den ansvarlige borgmester på området, ønsker vi, at du afgiver et løfte om at tilvejebringe midler, således at en gennemgribende sanering af Artillerivej kan blive iværksat straks. Vi ser frem til at høre fra dig.

Med venlig hilsen og på vegne af 914 personer, som er berørt af Artillerivej.

Camilla Bartholdy og Morten Dürr.


Links til tidligere artikler artikler om sagen:

10.08.05 - Derfor skal du skrive under for Artillerivej
08.06.04 - Ørestads Boulevard forlænges
25.05.05 - Ørestads Boulevard forlænges tidligst i 2010
04.05.05 - Trafikulykker på Artillerivej: Kun et spørgsmål om tid...
04.05.05 - SF og Venstre: Der skal gøres noget ved Artillerivej
04.05.05 - Bryggen Syd-direktør håber på fredeliggørelse af Artillerivej
20.04.05 - Politikere: - Vi er ligeglade med trafikken på Artillerivej
20.04.05 - Enhedslisten: Vi skal lave en samlet trafikplan for Artillerivej
06.04.05 - Bryggen Syd: Husk nu Artillerivej
23.03.05 - Bryggen Syd: Bryggens rivende udvikling fortsætter
23.03.05 - Bryggen Syd: Øget trafik på Artillerivej
23.03.05 - Bryggebladet mener: Flotte visioner for Bryggen Syd - men husk lige trafikken

På bryggebladet.dk den 19. september 2005.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 14-2005 (udkom den 21. september).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet