HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

BENZINTANK PÅ FASTE BATTERI DROPPES

Socialdemokraterne vil stemme imod forslag om ny benzintank på trekantgrunden. Partiet regner med at få følgeskab af andre.

Af Anders Godthjælp Nielsen, Bryggebladet 21.06.2006

Planerne om en Statoil-tank på trekantgrunden ved Faste Batteri droppes efter al sandsynlighed.

Statoils skitser til den benzintank, der nu efter al sandsynlighed droppes i 11. time.

Socialdemokraterne har i hvert fald tænkt sig at stemme mod planerne, som ellers stod til at skulle vedtages endeligt på et møde i Teknik- og Miljøudvalget i dag.

Ifølge Winnie Larsen-Jensen, socialdemokratisk medlem af udvalget, forventer partiet, at flere andre partier også vil vende tommelfingeren nedad til projektet.

Tankstation vil skabe mere trafik

– Det er en dårlig placering. Der ligger jo i forvejen en tankstation lige ved siden af. Desuden er presset på Artillerivej allerede så stort, at vi ikke ser nogen grund til at give tilladelse til en tankstation, der øger trafikken, siger Winnie Larsen-Jensen til Bryggebladet.

Det kan undre, at lokalplanprocessen skulle helt frem til den endelige vedtagelse, før socialdemokraterne valgte at sige nej.

Men det skyldes ifølge Winnie Larsen-Jensen, at politikerne først for nylig er blevet opmærksomme på, at der ikke er en nagelfast sammenhæng mellem trekantgrunden og Statoils rømning af Israels Plads ved Nørreport Station.

Baggrunden for placeringen på dette sted er nemlig, at kommunen, for at få plads til torvehaller på Israels Plads, har lovet at finde passende genhusning til Statoil.

– Men vi har nu forstået på forvaltningen at Statoil er til at forhandle med. Derfor mener vi, at det er oplagt at finde en anden grund i København til dem, forklarer Winnie Larsen-Jensen.

Ingen konsekvenser for Ørestads Boulevard

Afvisningen af tankstatioenen får ifølge Winnie Larsen-Jensen ikke konsekvenser for Ørestads Boulevards mulige forlængelse til Amager Boulevard.

– Hvis jeg på nogen måde troede, at det kunne få en negativ indflydelse på mulighederne for at få forlænget Ørestads Boulevard snarest, så ville jeg ikke have sagt nej til tankstationen, siger Winnie Larsen-Jensen.

Det ændrer dog ikke ved, at pengene til forlængelsen ikke er bevilget endnu. Hvornår kommunen og Ørestadsselskabet kan komme det mangeårige lokale ønske i møde, svæver derfor fortsat i det uvisse.

Når forlængelsen er gennemført, forventes det, at Ørestads Boulevard vil kunne aflaste trafikken på Artillerivej og Bryggens øvrige gader.

På bryggebladet.dk den 20. juni 2006.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 11-2006 (udkommer den 21. juni).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet