HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

BOLIGBOOM PÅ BRYGGEN

Ifølge en kommunal opgørelse over boligbyggeriet er Islands Brygge klart den bydel i København, hvor der bygges flest nye boliger.

BRYGGEBLADET 21.01.2004 - I 2003 blev der gennemført 30 store boligprojekter med i alt 2159 boliger i Københavns Kommune. Hvis man med en rask håndevending inddrager området omkring det nye universitet op mod Amager Fælledvej til Islands Brygge, viser tallene, at hele 60 procent af Københavns nye boliger i 2003 blev bygget på området mellem Islands Brygge og Amager Fælledvej. Byggeri i Havnestad

Boligerne skyder op på Bryggen. Her Fionia Hus i Havnestad (arkivbillede).

Og den samme tendens viser sig for 2004. Der bliver i år igangsat 35 nye boligprojekter med i alt 2382 boliger. Heraf bygges de 45 procent i området på og omkring Islands Brygge.

Facit er, at der på to år bygges 2379 nye boliger omkring Islands Brygge svarende til i alt godt halvdelen af de nye boliger i København. Kampen for at gøre noget ved den udtalte boligmangel i København står altså for en stor dels vedkommende her i området og det er ikke for meget at konkludere, at den eksplosive udvikling af Islands Brygge vil holde dampen oppe i lang tid endnu.

Også set på hele Københavns Kommune er der kommet mere gang i boligbyggeriet. Dels vedtog Københavns Kommune en boligpolitisk strategiplan i 2001, der har betydet flere byggetilladelser, dels har erhvervsbyggeriet udviklet sig så dårligt, at flere planlagte kontorbyggerier i for eksempel Havnestaden nu bliver bebygget med boliger i stedet.

Ifølge kommunens opgørelse er der i øjeblikket mere end 2.200 boliger under opførelse, og overborgmester Jens Kramer Mikkelsen udtaler i en pressemeddelelse, at han regner med mellem 2.000 og 2.500 nyigangsatte boligprojekter i 2004.

Med bare to beboere per nye husstand vil der i løbet af de kommende tre-fire år altså komme over 5.000 flere beboere til området på og omkring Islands Brygge. Det kan betyde kronede dage for bydelens butiksliv - medmindre man foretrækker det enorme Field’s - et øget pres på sommerens havnebad og flere udlånte bøger på biblioteket. Med andre ord: Stadig voldsom udvikling på Bryggen. kls

På bryggebladet.dk den 21. januar 2004.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet den 21. januar 2004.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet