HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

EN GOD HISTORIE

Fortællerne flytter til Islands Brygge fra deres mangeårige opholdssted på Frederiksberg. Det betyder faste møder og forestillinger i kulturhuset.

BRYGGEBLADET 20.10.2004 - Mariane Josefsen er formand for Byens Fortællere. Her kommer de, der elsker at fortælle, og de der elsker at lytte til en godt fortalt historie.

Marianne Josefsen.

Byens Fortællere har siden starten i 1998 holdt til på Frederiksberg. Fra den 30. november er det planen, at den fortælleglade forening skal holde til i kulturhuset på Islands Brygge, hvor der vil blive holdt fortælletræf cirka en gang om måneden for foreningens medlemmer og andre interesserede. De månedlige fortælletræf er ikke forestillinger, men øve- og hyggeaftener for medlemmerne. Alle er velkommen til at møde op og bare lytte eller fortælle og senere måske melde sig ind i foreningen. Næste åbne træf er den 26. november i Salonen i kulturhuset.

Rigtige forestillinger med levende fortællinger af alskens eventyr vil foreningen lave mindst fire af om året i kulturhuset. Den første i forbindelse med markedsdagen den 30. november. Her vil en fem-seks medelmmer af foreningen fortælle historier for voksne i et par timer. Børn er også velkomne, men de skal helst være over syv år.

Mariane Josefsen elsker en god historie både på film og i bøger, men det er den levende fortælling fra én person til en anden, der virkelig har hendes interesse.

- Der er overhovedet ikke noget galt med film og bøger, tværtimod. Levende fortælling er bare noget andet. På film får man det meste serveret, mens man danner sine egne billeder, når man får historien fortalt. Vi fodrer så at sige fantasien og er faktisk ikke herrer over den meget store del af historien, der skabes inde i hovederne på publikum. Det gør det altid meget spændende at høre folks oplevelser bagefter, siger Mariane Josefsen.

Hun går i det hele taget meget op i kontakten med publikum. Både fordi det er en meget vigtig grund for hende til overhovedet at fortælle, og fordi kontakten er vigtig for, at historien bliver fortalt rigtigt. Historien skal så at sige målrettes til publikum, kontakten skal skabes hver gang, og ikke to forestillinger er ens.

- Det er jo en sårbar kontakt, pointerer Mariane Josefsen. Historier kræver tid og åbenhed for fantasien og ikke kun ordene, men også kropssproget betyder utroligt meget, og det er med til at gøre fortælling til en levende oplevelse. Jeg oplevede for eksempel under kulturnatten for nylig, at de to forestillinger inden for to timer var vidt forskellige, simpelthen fordi publikum var forskellige. Historierne var de samme, men det er publikum, der i store træk sætter stemningen, og det betyder utroligt meget for historierne.

Byens Fortællere vil gerne til at lave faste arrangementer fra et fast sted, så flere kan lære dem at kende, og da formand Mariane Josefsen selv bor på Islands Brygge, var det et naturligt sted for foreningen at have basis.

Ud over det frivillige arbejde med Byens Fortællere laver Mariane Josefsen sine egne forestillinger både alene og sammen med andre fortællere. Hun fortæller blandt andet sammen med Malene Rose og Nan Krintel under navnet Fortællekællingerne. De kan opleves i kulturhuset den 4. november under titlen "Fortællekællingerne fortæller ad helvede til", hvor de kommer omkring alvorlige sager som helvede og fanden og kærligheden. kls

På bryggebladet.dk den 18. oktober 2004.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 17-2004, der udkommer den 20. oktober.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet