HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

BIBLIOTEKET FLYTTES

Bryggebiblioteket skal nok flytte fra Njalsgade, men bydelen beholder sit eget bibliotek.

Af Anders Godthjælp Nielsen, Bryggebladet 20.09.2006

Bryggens bibliotek skal efter al sandsynlighed snart finde nye lokaler i bydelen.

Biblioteket ligger i dag i bygningen Njalsgården. Den store, kommunaltejede bygning på hjørnet af Njalsgade og Thorshavnsgade huser foruden biblioteket blandt andet også kommunens Vej & Park-afdeling og indtil for nylig også lokalcenter Amagerbro samt Pensions- og Omsorgskontoret.

Kommunen er i disse år i gang med en større bygningsrokade, hvor man ønsker at samle forvaltningerne i de samme bygninger.

I Njalsgården er der ikke plads til hele Vej & Park, og det har derfor været på tale, at finde et helt nyt domicil til den. Men indtil videre er planen så vidt vides, at flere dele af Vej & Park og også Plan & arkitektur skal samles i Njalsgården.

Hele bygningskabalen forventes at gå op i en højere enhed lidt senere på året. Så indtil videre er der ikke andet at gøre for biblioteket og dets brugere end at vente.

Mange nye bryggeboere øger behov for et lokalt bibliotek

En ting skulle dog ligge helt fast, Islands Brygges Bibliotek nedlægges ikke.

Det har været på tale at bygge et nyt bibliotek i Ørestad i forbindelse med Ørestad Gymnasium, men når man tager de mange nye byggerier her på Bryggen i betragtning, så virker det usandsynligt, at et eventuelt nyt bibliotek i Ørestad skulle betyde lukning af Bryggens bibliotek:

– Vi er ikke mere lukningstruede, end vi hele tiden har været. Det vil sige ret lidt. Tværtimod må der jo netop være et meget større behov for biblioteket, fordi der er flyttet så mange nye indbyggere til Bryggen, siger Dorit Kristensen, leder af Biblioteket Islands Brygge.

Biblioteket håber at få mere plads

For hende er det vigtigst, at et nyt bibliotek ligger centralt i forhold til offentlig transport.

– På den måde ligger vi jo helt perfekt i dag, siger Dorit Kristensen, der, hvis hun helt selv kunne vælge, helst ville lægge det nye bibliotek i Havneparken i forbindelse med kulturhuset.

Samtidig håber hun også på mere plads, end biblioteket har i øjeblikket. For her er pladsen ret trang:

– Men jeg ved slet ikke, hvad muligheder der er. Vi har talt om at tage en gåtur rundt i kvarteret for at kigge på egnede steder.

– Måske kunne den tidligere politiskole være en mulighed, funderer hun.

Dorit Kristensen hører gerne fra interesserede bryggeboere, der har forslag til placering, og hun overvejer, om biblioteket på et tidspunkt skal indkalde til et informations- og idemøde. Det vil hun dog vente med at afgøre, til hele processen omkring bygningskabalen er mere afklaret.

På bryggebladet.dk den 6. oktober 2006.
Redigeret udgave af artikel der blev bragt i Bryggebladet 14-2006 (udkom den 20 september).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet