HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

BRYGGEBLADET MENER: GIB SKAL BESTÅ

Leder i Bryggebladet 07-2005 (20.4.2005)

Sjette- og syvendeklasserne på Skolen på Islands Brygge (SKIB) har, som det fremgår, lavet et særtillæg til dette nummer af Bryggebladet. Der er brugt mange timers arbejde på at producere, skrive, redigere på skolen og til sidst layoute avisen i vores lokaler.

Skolen på Islands Brygge prioriterer emneugerne højt. Disse feature-uger er oftest bygget op omkring et enkelt tema, hvor børnene opfordres til at deltage i beslutningsprocessen på kryds og tværs af klasser og aldersgrupper.

Lærerne har selvfølgelig nogle ideer, men det er i høj grad eleverne, som bestemmer detaljerne. Der kræves en meget aktiv deltagelse. Processen er meget demokratisk, og begrebet ”medbestemmelse” er måske den vigtigste lære, SKIB giver til eleverne.

Et tidligere medlem af Bryggebladets redaktion fortæller gerne historien om sin søn, som var med på en lytter til lokalrådets generalforsamling for en halv snes år siden. Den aften ville ingen stille op til formandsposten, selv om der var kraftige opfordringer fra ordstyreren. Hans søn, som var elev på SKIB dengang, rakte hånden op og sagde, at han gerne stillede op til formandsposten. Ordføreren påpegede, at det var prisværdigt, at en dreng på sådan 10-12 år gerne ville stille op som formand, men at man forventede, at hvervet skulle varetages at én som var lidt ældre.

Mens man venter på, at de nye generationer indtager pladserne i de mange bestyrelser rundt omkring, må man konstatere, at foreningslivet på Bryggen ikke altid har det så godt. Det er efterhånden en sjældenhed, at der er kampvalg til de forskellige poster, og det er ikke ualmindeligt, at en bestyrelse dannes uden suppleanter.

I nogle tilfælde er der lige akkurat nok medlemmer til, at foreningen kan fortsætte et år til. I værste tilfælde skal enkelte foreninger opløses på grund af manglende deltagelse. Det er nu det, der sker for Grundejerforeningen Islands Brygge (GIB).

Til deres årlige generalforsamling i sidste uge trak hele den tidligere bestyrelse sig, og ingen stillede op. I løbet af maj måned indkalder GIB’s nuværende bestyrelse til en ekstraordinær generalforsamling med kun to punkter på dagsordenen: Valg til bestyrelsen og opløsning af foreningen.

Det er en katastrofe for kvarterets ve og vel, hvis foreningen ikke kan fortsætte. GIB er fællesorganisation for boligforeningerne på ”det gamle” Islands Brygge. GIB varetager meget jordnære punkter som vedligeholdelse af asfalt på private fællesveje, snerydning af private fællesveje, fællesentreprise på kloakrensning samt vedligeholdelse af bænke. Men derudover har GIB så meget mere.

Foreningen blev oprindelig stiftet i kølvandet på metrobyggeriet for at sikre de lokale ejendomme mod grundvandssænkning. GIB var et fælles talerør. Og vel at mærke et talerør med en hvis slagkraft – tilsammen repræsenterer ejendommene jo værdier for over en milliard kroner.

Med mange store planlagte byggerier i nærområdet og en langsgående havnetunnel på tegnebrættet skal man ikke have den store fantasi til at forestille sig, at der kan blive behov for et fælles talerør også i fremtiden.

Samtidig kunne GIB tage fat i projekter som Grøn Plads, anlæggelse af andre pladser, vedligeholdelse og videreudvikling af stillevejene, parkeringsproblemer.

I Havnestad har man en grundejerforening, der eksempelvis var drivkraften bag anlæggelsen af cykel- og gangbroen over til Fisketorvet. Det viser, hvad en aktiv grundejerforening kan gøre. ljg/agn

På bryggebladet.dk den 21. april 2005.
Redigeret udgave af leder bragt i Bryggebladet 07-2005 der udkom den 20. april 2005.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet