HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

Siden 1. februar har det været muligt for andelshavere at pantsatte deres andelsboliger og dermed opnå billige lån i banker. Men loven åbner også for muligheden for at gøre udlæg i andelsboligen. Bryggebladet sætter i en række artikler fokus på, hvordan udviklingen har været siden den nye lov trådte i kraft.

NYE ANDELSLÅN: TRAVLHED HOS ANDELSBOLIGBOGEN

BRYGGEBLADET 20.04.2005 - Siden den 1. februar sidestilles en andelsbolig med en bil eller en motorcykel, og der kan derfor gøres pant og udlæg i boligen. Pant og udlæg registreres i Andelsboligbogen i Århus. Kontoret er nabo til Bil- og Personbogen.

"...der er kø på alle linier - vil du ringe om et øjeblik..."

"...der er kø på alle linier - vil du ringe om et øjeblik..."

"...der er kø på alle linier - vil du ringe om et øjeblik..."

Det er ikke første gang, at receptionisten hos Retten i Århus beder folk om at ringe tilbage senere, når man ønsker at komme i kontakt med Andelsboligbogen. Det er tegn på trængsel.

Når man endelig er kommet i gennem til Andelsboligbogen, oplyser afdelingslederen, at der selvfølgelig ligger en række statistikker, men at ansatte ikke må udtale sig til pressen. Hun beder os ringe tilbage i løbet af næste uge for at tale med ”dommeren”, der som den eneste må udtale sig til pressen. ljg

FAKTA: ANDELSBOLIGBOGEN

Andelsboligbogen er et landsdækkende centralt register, hvor kreditorer kan registrere deres rettigheder (pant, udlæg mv.) over andele i andelsboligforeninger, og aktier og anparter i henholdsvis boligaktieselskaber og boliganpartsselskaber omfattet af tinglysningslovens kapitel 6b.

At der gøres udlæg, er ikke ensbetydende med, at der sker et tvangssalg af boligen. I de fleste tilfælde ønsker kreditorer at sikre sig en del af salgssummen, når bolig sælges.

Der er fra den 5. januar 2005 adgang til at se i Andelsboligbogen hverdage imellem klokken 11 og 14 fra terminaler opstillet i rettens tinglysningsafdeling, Kannikegade 16, Århus, og fra terminaler opstillet i alle landets øvrige tinglysningsafdelinger.

(Foto: Ricardo Ramirez)

Links til andre artikler:

20.04.05 - Nye andelslån: Tvangssalg?
20.04.05 - Nye andelslån: Mere administration hos foreningerne
20.04.05 - Nye andelslån: Tilfredshed hos bankerne
20.04.05 - Nye andelslån: Travlhed hos Andelsboligbogen

På bryggebladet.dk den 21. april 2005.
Redigeret udgave af artikel, der bringes i Bryggebladet 07-2005 (udkom den 20. april).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet