HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

Siden 1. februar har det været muligt for andelshavere at pantsatte deres andelsboliger og dermed opnå billige lån i banker. Men loven åbner også for muligheden for at gøre udlæg i andelsboligen. Bryggebladet sætter i en række artikler fokus på, hvordan udviklingen har været siden den nye lov trådte i kraft.

NYE ANDELSLÅN: TILFREDSHED HOS BANKERNE

Relativ stor interesse for at låne i andelsboligens friværdi.

BRYGGEBLADET 20.04.2005 - Siden loven om pant i andelsboliger trådte i kraft den 1. februar, har interessen omkring de nye muligheder for andelshaverne været meget stor, siger Lars Agerlin Thage, stedfortræder hos Danske Banks afdeling på Islands Brygge.

- Vi kan ikke udtale os om, hvor mange der har henvendt sig, eller hvor mange lån vi har givet, men det samlede udlån i andelsboliger, siden loven trådte i kraft, ligger i omegnen af en halv milliard kroner. Islands Brygge Afdeling har en forespørgsel på cirka to-tre andelsboliglån/kreditter om ugen, fortsætter han.

Også hos Amagerbanken kan interessen for de nye lån mærkes.

- Det har skabt interesse og lånelyst som forventet, siger Carsten Ardilsø, filialchef hos bankens Islands Brygge-afdeling.

- Henvendelser om optagelse af lån i andelsboliger er mange, men vi har ingen særskilt statistik for dette område.

Gebyrer og stiftelsesomkostninger

Sidste år vurderede økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen, at de i alt 170.000 andelsboliger på landsplan repræsenterede en samlet salgsværdi på 26 milliarder kroner, hvor "det skønnes, at give anledning til en samlet låneoptagelse i størrelsesordenen otte milliarder kroner".

Selvom begge lokale banker opererer med forskellige ekspeditionsgebyrer og stiftelsesprovisioner, er det ikke omkostningsfrit at optage et andelsboliglån - typisk 2.000 til 3.000 kroner for at låne over 100.000 kroner. Ud over bankens standardomkostninger kræver staten et fast gebyr på 1.400 kroner samt stempel- og retsafgift på 1,5 procent af ejerpantebrevets størrelse.

Derudover kan de enkelte andelsboligforeninger også kræve et gebyr for udfærdigelse af ejererklæringen samt for foretagelse af en vurdering. Derfor har bankerne ikke oplevet mange lån under 100.000 kroner.

Til gengæld har begge lokale banker ikke kendskab til kunder, som har sagt "nej tak" til et lån på grund af de høje omkostninger.

- Det er klart, at afgifterne til staten for tinglysning af pant øger etableringsomkostningerne i forhold til tidligere. Til gengæld giver den øgede sikkerhed os mulighed for at yde lån til en attraktiv rente. I dag ligger renten på andelsboliglån og andelsboligkredit på mellem 4,50 og 10,50 procent, siger Lars Agerlin Thage.

- En andelsboligkredit vil typisk kunne tilbydes på nuværende tidspunkt til 4,90 procent om året af det trukne beløb, siger Carsten Ardilsø fra Amagerbanken.

Det ser ud til at at de nye lånemuligheder for visse andelshaveres vedkommende kan bruges positivt til at indfri gammel og dyrere gæld. På grund af den nye lov om pant og udlæg har kreditorerne - som eksempelvis Københavns Skatteforvaltning - for første gang mulighed for at gøre udlæg i en andelsbolig eller blot at få afskrevet deres tilgodehavende, ved at andelshaveren indbetaler sin gæld frivilligt. ljg

(Foto: Ricardo Ramirez)

Links til andre artikler:

20.04.05 - Nye andelslån: Tvangssalg?
20.04.05 - Nye andelslån: Mere administration hos foreningerne
20.04.05 - Nye andelslån: Tilfredshed hos bankerne
20.04.05 - Nye andelslån: Travlhed hos Andelsboligbogen

På bryggebladet.dk den 21. april 2005.
Redigeret udgave af artikel, der bringes i Bryggebladet 07-2005 (udkom den 20. april).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet