HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

Siden 1. februar har det været muligt for andelshavere at pantsatte deres andelsboliger og dermed opnå billige lån i banker. Men loven åbner også for muligheden for at gøre udlæg i andelsboligen. Bryggebladet sætter i en række artikler fokus på, hvordan udviklingen har været siden den nye lov trådte i kraft.

NYE ANDELSLÅN: MERE ADMINISTRATION HOS FORENINGERNE

Mange lån og flere udlæg betyder mere papirarbejde og flere omkostninger for de fleste andelslsforeninger.

BRYGGEBLADET 20.04.2005 - Vi kan fornemme, at der er en stor interesse blandt andelshaverne for de nye lån, siger Jan Hansen, sekreteriatschef for Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF).

(Foto: Ricardo Ramirez)

Han påpeger dog at ABF på nuværende tidspunkt ikke har set statistikker om hvor mange andelshavere, det drejer sig om eller om hvor mange penge, der lånes på landsplan.

- Der har også været mange udlæg, både fra private og offentlige instanser, men vi har ikke kendskab til tvangssalg indtil videre, siger Jan Hansen.

ABF har i de sidste mange måneder forberedt sine medlemmer på ikrafttrædelse af den nye lov om pant og udlæg.

Men selvom bestyrelserne således har været parat til de nye opgaver, er de blevet overrasket over mængderne.

- Den nye lov betyder mange nye administrative opgaver for de enkelte bestyrelser, forklarer Jan Hansen.

Administration påoverarbejde

Hver gang en andelshaver optager et lån med pant i sin bolig skal bestyrelsen eller foreningens administrator udfylde en adkomsterklæring. Denne erklærer, at den lånsøgende person er den samme person, som står på andelsbeviset. Ligeledes skal en adkomstserklæring udfyldes, når en kreditor ønsker at få tinglyst hans tilgodehavende hos en bestemt andelshaver.

Ved salg af andelsboliger er bestyrelserne eller deres administrator også forpligtet til at kontrollere Andelsboligbogen i Århus for at se, om der skal udbetales penge til eventuelle kreditorer før den fraflyttende andelelshaver kan få udbetalt salgsprovenuet.

Der er virkelig øgede aktiviter hos administrationsselskaber med speciale i andelsboliger, og for de foreninger som er selvadministrerende. Indtil videre har det drejet sig om tinglysning af gæld og dermed ikke om tvangssalg.

Gammel gæld

- Vi var overraskede over, at blandt de første kreditorer, som henvendte sig for at få tinglyst deres tilgodehavende, var der mange skibsanparterselskaber tilbage fra 1980’erne, forklarer Preben Løth fra Boligexperten, der er administrator for flere andelsboligforeninger på Bryggen.

Arbejdet med at spore gældsplagede andelshavere kan til tider ligne detektivarbejde.

- Det er heller ikke muligt at se, hvem der ejer den enkelte andel, hvis andelen er ubehæftet. Det problem kendes allerede nu i de situationer, hvor kreditor har set debitor i en bil, men ikke kan undersøge om det er debitors egen bil, hvis bilen er ubehæftet, skriver Peter Lunding Smith, formand for Danske Inkasso Advokater i en artikel i foreningens blad (læs den på www.advokatinkasso.dk).

- Det kan naturligvis forekomme, at debitor ikke er ejer men bor til leje i ejendommen. Omvendt er adgangen til at fremleje andelsboliger begrænset, og vor anbefaling vil være, at der indgives udlægsbegæring til fogedretten, skriver han.

ABF, Finansrådet samt Erhvervs- og Byggestyrelsen har udarbejdet en udførlig "Vejledende sagsgang ved etablering af pant i andelsboliger" ved køb af en andelsbolig og ved friværdibelåning som findes på ABF’s hjemmeside . Her forefindes ligeledes mange informationer om de nye regler om pant og udlæg i andelsboliger. ljg

Links til andre artikler:

20.04.05 - Nye andelslån: Tvangssalg?
20.04.05 - Nye andelslån: Mere administration hos foreningerne
20.04.05 - Nye andelslån: Tilfredshed hos bankerne
20.04.05 - Nye andelslån: Travlhed hos Andelsboligbogen

På bryggebladet.dk den 21. april 2005.
Redigeret udgave af artikel, der bringes i Bryggebladet 07-2005 (udkom den 20. april).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet