HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

TERRORLOV KRÆVER INVESTERINGER

Regeringens terrorpakke tvinger måske Bryggenet til investeringer i nyt udstyr for op mod 100.000 kroner, ligesom de frivllige i foreningen pålægges endnu en arbejdsopgave.

BRYGGEBLADET 19.11.2003 - I maj 2002 vedtog Folketinget en antiterror-lov, der pålægger udbydere af telenet eller teletjenester at registrere og opbevare oplysninger om teletrafik i ét år. Oplysningerne skal være tilgængelige for politiet, når de skal efterforske eventuelle terrorhandlinger eller planlægning af terrorhandlinger.

For de mange private og ikke-kommercielle bolignetværk, som for eksempel Bryggenet, får antiterrorloven uden tvivl økonomiske følger. En forsigtig vurdering tyder på at terrorpakken for Bryggenet kan betyde ekstrainvesteringer for op imod 100.000 kroner til udvikling af nyt programmel og hardware.

For mindre foreninger eller foreninger med ældre udstyr kan pakken få uoverskuelige konsekvenser. At lovens gennemførelse sandsynligvis også vil give et stærkt øget arbejdspres for de i forvejen hårdtarbejdende frivillige i foreningerne, gør ikke udsigterne bedre.

Bryggenet ikke i økonomisk farezone

Bryggenet har sammen med syv andre bolignetværk dannet en forening, der skal samle modstanden mod regeringens antiterrorlov.

Per Marker Mortensen

Per Marker Mortensen (billedet) er Bryggenets repræsentant i foreningen, der har fået navnet Bolignetforeningen. Selvom Bryggenet er aktiv deltager i bolignetforeningen, mener han ikke, at bryggeboerne behøver frygte for Bryggenets økonomi.

– Logningen (registrering af trafikken på nettet, red.) som loven kræver, vil helt sikkert påføre Bryggenet nogle ekstra investeringsomkostninger. Men de er for os relativt overskuelige at lave fordi vores udstyr er så nyt, at vi ikke skal ud og ændre hele systemet, siger Per Marker Mortensen til Bryggebladet.

– I øjeblikket overvåger vi allerede trafikken, men vi bruger det kun til at lave statistikker. Systemet kan godt ændres til at logge al trafik på vores net, men det kræver noget mere kapacitet og udvikling af noget nyt programmel, forklarer han.

Per Marker Mortensen vil helst ikke give et bud på, hvad terrorpakken i kroner og øre vil koste Bryggenet, men angiver alligevel et beløb i omegnen af 100.000 kroner. Han mener ikke, at et beløb i den størrelsesorden vil volde Bryggenet de store kvaler.

Men investeringens størrelse er afhængig af, hvor meget af trafikken på Bryggenets kabler der skal registreres og opbevares. Per Marker Mortensen kan derfor godt se problemer, hvis terrorpakkens krav bliver for skrappe.

– Det er ikke så svært at registrere, hvad der sker på vores net. Det store problem er, at kunne identificere hvem der gør hvad. Problemet bliver endnu større, hvis embedsmændene finder ud af, at vi skal logge trafikken mellem hver enkelt bruger.

– Det er nemlig virkelig svært og ville betyde, at man i realiteten ville reducere kapaciteten på hovedlinjen i forhold til det antal brugere, der er på linjerne, fordi man jo så skulle tage kopier hele tiden af alle samtaler. Men det er helt urealistisk og endda ikke noget, man i sidste ende kan bruge til ret meget.

Logningen kan omgås

– Der er masser af muligheder for at omgå det, og det kan aldrig komme til at virke helt optimalt. Og så er det jo lidt dumt at bruge penge på det, siger Per Marker Mortensen.

Justitsministeriet arbejder i øjeblikket på en bekendtgørelse, der i detaljer skal angive, hvad teleudbyderne skal gøre for at leve op til lovgivningen. Selv om ministeriet har haft svære problemer med at finde praktiske løsninger på den komplicerede lovgivning, forventes det, at bekendtgørelsen bliver klar til afsluttende høring i Folketinget i løbet af i år.

Per Marker Mortensen regner ikke med, at embedsmændene vil komme frem til helt urealistiske krav, men forventer alligevel, at han og de andre frivillige i Bolignetforeningen får travlt, når høringen sættes i gang. Her håber foreningen at få lov til at fremstille deres sag i Folketinget. kls

På bryggebladet.dk den 19. november 2003.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet den 19. november 2003.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet