HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

MULTIETNISK GRAVPLADS I ØRESTAD

Forhandlingerne om en gravplads i Brøndby er gået i hårdknude, og derfor foreslår overborgmesteren nu grund i Ørestad.

BRYGGEBLADET 19.11.2003 - Københavns Kommune overvejer at købe en grund i Ørestad og indrette den til multietnisk gravplads. I øjeblikket har blandt andet de danske muslimer ikke mulighed for at blive begravet efter de muslimske forskrifter.

- Tanken om en multietnisk begravelsesplads i Ørestad, med plads til alle og respekt for de forskellige religiøse traditioner, er god. Alle trosretninger i Danmark bør selvfølgelig have adgang til en begravelsesplads. Herunder de religiøse mindretal, hvoraf islam er det største, oplyser overborgmester Jens Kramer Mikkelsen i en pressemeddelelse.

Københavns Kommune har gennem længere tid undersøgt mulighederne for i samarbejde med Brøndby Kommune at lave en muslimsk gravplads i Brøndby. Men disse forhandlinger lader til at være gået i hårdknude.

– Jeg ser gerne, at det bliver i Københavns Kommune, og Ørestad er en god mulighed, der bør undersøges nærmere, oplyser Jens Kramer Mikkelsen

Om det er den omsiggribende fremmedfrygt, der er årsag til, at Brøndby-løsningen muligvis droppes, kan der kun gisnes om, men i pressemeddelelsen slår overborgmesteren fast, at københavnerne ikke bør frygte anderledes kulturer og religioner:

– Tanken om en multietnisk begravelsesplads er rigtig og helt på linie med københavnernes virkelighed og udviklingen i retning af øget mangfoldighed og tolerance. Jeg vil gerne bidrage til at rydde eventuelle hindringer af vejen.

Det er ikke fastlagt, hvor en eventuel gravplads skal placeres i Ørestad. I første omgang tænker man på området nord for Vejlands Allé, men der skal først foretages en række undersøgelser blandt andet af miljømæssige forhold.

Ifølge dagspressen er der i muslimske kredse delte meninger om forslaget. Både imam Fatih Alev og BR-medlem Hamid El Mousti hilser initiativet velkomment, men Fatih Alev påpeger, at der skal opnås sikkerhed for, at de muslimske gravpladser adskilles fra andre religioner, ligesom det skal sikres, at jorden ikke en dag bliver brugt til noget helt andet.

Ørestadsselskabet, der ejes af staten og Københavns Kommune i fællesskab, sælger mange grunde tilbage til selskabets ejere, og skulle gravpladsprojektet blive til noget, vil det blot være endnu et eksempel på dette. agn

Link til andre nyheder:

På bryggebladet.dk den 19. november 2003.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet den 19. november 2003.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet