HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

NYE INSTITUTIONER PÅ BRYGGEN

Kommunen vil lave 72 nye vuggestuepladser og 132 nye børnehavepladser i Vestamager bydel. Men er det nok i et område, hvor der bygges flere tusinde nye boliger?

BRYGGEBLADET 18.02.2004 - I sommeren 2003 besluttede Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune sig for at gøre noget ved landets længste ventelister på børneinstitutionspladser. Beslutningen mundede ud i den såkaldte Børneplanen, der i al sin enkelthed sætter børnepasnings- og skoleområdet op som den absolutte topprioritet i de kommende års kommunale arbejde. Blandt andet betyder planen, at kommunen forpligter sig til at oprette mere end 2.000 nye pladser indtil 2005.

De ekstra pladser skal etableres ved både at bygge nye daginstitutioner, at udvide eksisterende pasningsordninger samt at etablere nye såkaldt fleksible pasningsordninger. I bydelen Vestamager, hvortil Islands Brygge og Ørestad hører, er det indtil videre besluttet at oprette tre nye institutioner.

Den ene institution – en børnehave med plads til 44 børn på Nordre Digevej i Ørestad – er snart færdig og klar til brug til april. Èt-planshuset er tegnet af arkitektfirmaet Frederiksen & Knudsen A/S og bygget i træ. Ifølge kommunen i det hele taget i gode sunde materialer. Huset er indrettet med to grupperum, et stort fællesrum og selvfølgelig med den obligatoriske legeplads udenfor.

Siden den 12. februar har det været muligt at skrive sig på ventelisten til børnehaven på Nordre Digevej, men der er ingen grund til at fortvivle, hvis man ikke var på pletten med det samme. Det er nemlig barnets alder og ikke opskrivningstidspunktet, der er afgørende for hvem, der får anvist en plads først.

De to andre institutioner er planlagt til at være færdige til børnenes leg i oktober 2005. De kommer til at ligge i henholdsvis Ørestad Nord, i byggeriet Boligslangen og i Snorresgade på Islands Brygge. I begge institutioner bliver der plads til 36 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn. Kommunen forventer, at ventelisten bliver åbnet i juli 2005.

Om byggeriet af de nye institutioner vil afkorte de lange ventelister vil tiden vise. Som Bryggebladet viste forleden (nr. 1, 2004 red.) er Islands Brygge midt i et veritabelt byggeboom. Næsten halvdelen af Københavns nye boliger bliver bygget på og omkring Islands Brygge, hvilket betyder, at der kan komme i nærheden af 5.000 flere beboere i nærheden af de nye institutioner indtil 2005. Så lyder 72 nye vuggestuepladser og 132 børnehavepladser måske alligevel ikke af så meget. kls

På bryggebladet.dk den 18. februar 2004.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet den 18. februar 2004.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet