HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

NYTTEHAVER PÅ AMAGER FÆLLED ET SKRIDT NÆRMERE

Af Katrine Hahn, Lena Ågaard og Jørgen Thyregod, Initiativgruppen for nyttehaver og Islands Brygge Lokalråd

BRYGGEBLADET 18.02.2004 - Det er stadig vinter udenfor, men om bare en måneds tid begynder fuglene at fløjte igen, krokus og erantis springer ud, og man begynder at drømme have-drømme, kolonihave-drømme eller måske bare nyttehave-drømme.

Nyttehaver

Nyttehaver i H/F Faste Batteri

Lidt jord under neglene, et sted hvor børnene kan opleve gulerødderne spire op, et sted at plukke blomster, et sted at snakke med naboerne over en kold øl eller en kop kaffe, et sted at holde grill-fest sammen med vennerne. Ja, bare et sted at være, når det atter bliver sommer, hvor lejligheden er trang og kvælende varm, og man trænger til frisk luft og græs under fødderne. Har du det også sådan?

Stor lokal interesse

Interessen for flere nyttehaver på Islands Brygge er stor. Sidste forår blev der lavet en undersøgelse af hvor mange der kunne tænke sig en nyttehave, og efter blot to små notitser i Bryggebladet væltede det ind med henvendelser til initiativgruppen for nyttehaver på Amager Fælled.

Flere end 175 er nu skrevet på interesselisten, og vi ser den lange liste som et godt udtryk for den folkelige opbakning til etableringen af nye nyttehaver. Der er mange unge familier med børn på Islands Brygge, hvor befolkningstallet boomer – ikke mindst i takt med udbygningen af Havnestad. Presset på de grønne områder er derfor også stigende.

Planer for nye nyttehaver

Beboerne på Islands Brygge kan godt begynde at glæde sig til livet som nyttehavefolk. I plejeplanen for Amager Fælled, der netop er på vej i en ny udgave for 2004-2009, er der udpeget tre større områder til fremtidige nyttehaver.

Det område, som er tættest på Islands Brygge ligger i en trekant syd for det område, hvor politiets heste har fold. Det næste område er et langstrakt areal, som ligger øst for Artillerivej, lige efter at vejen slår et knæk ved bus 40’s vendeplads. Det sidste område ligger lige op af Lille Nok og HF Sønderbro, men tæt på Artillerivej. I alt er der plads til 450 nye nyttehaver.

Samarbejde med Faste Batteri

Initiativgruppen og Islands Brygge Lokalråd er glade for plejeplanens forslag til fremtidig brug af Amager Fælled. Men vi vil påpege, at der er mange andre interesser forbundet med nærområderne på Amager Fælled, og at der både lokalt og i Københavns Kommune er politisk interesse for områderne.

Ikke blot er der behov for flere haver til nuværende og kommende bryggeboere med ønsker om nyttehaver. Der er også hele området omkring Haveforeningen Faste Batteri, udvidelsen af Skolen på Islands Brygge og det måske kommende storbibliotek (omtalt i sidste nummer af Bryggebladet).

Mange husker måske, hvordan HF Faste Batteri blev beskåret i forbindelse med anlægget af metroen, og hvor lang tid der gik inden erstatningshaverne i Lille Nok blev etableret. Det er ikke ønskeligt at gentage miseren fra den gang med opmagasinering af husene i op til to år.

Vi tror, det er muligt at sætte fælles sejl og bruge hele problematikken omkring den fremtidige opsigelse af Faste Batteri og den kommende oprettelse af nye nyttehaver til alles bedste. Skolen presser på for at få gang i skoleudvidelsen, og der skal selvfølgelig være gjort klar til, at Faste Batteri kan flytte til nye haver uden at skulle vente i flere år. Samtidig er det oplagt at give plads til dem, som ikke har en have på nuværende tidspunkt.

Samarbejde med kommunen

Københavns Kommune har kortlagt, at store dele af Amager Fælled stadig er forurenet fra tidligere affaldsdeponering. Derfor skal overjorden skrabes af, og der skal lægges én meter ny jord på, før det kan bruges til grøntsagsdyrkning. Dette er også beskrevet i den nye plejeplan for Amager Fælled. Der er således ingen grund til at vente. Vi ser frem til samarbejdet mellem nuværende og kommende nyttehaveejere, og ikke mindst med Københavns Kommune som sparringspartner.

På bryggebladet.dk den 18. februar 2004.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet den 18. februar 2004.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet