HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

HVAD SKAL VÆRE BRYGGENS NYE VARTEGN?

BRYGGEBLADET 18.02.2004 - I slutningen af 1800-tallet besluttede Københavns Havnevæsen at lave opfyldninger i området vest for den nuværende Artillerivej. Opførelsen af de første beboelsesejendomme blev påbegyndt i 1905. Dette var samtidig startskuddet til at området, som vi i dag kender som Bryggen, blev en ny bydel i København.

Selvom Sojakagen ikke ligefrem kan betegnes som et vartegn, var det industrivirksomhedens store siloer, der i mange fungerede som Bryggens ansigt udadtil. Siloerne ombygges i disse år til nye boliger, så det er måske på tide at finde et nyt vartegn til Bryggen. Og findes der bedre anledning end en 100 års fødselsdag?

Vi vil opfordre vore læsere til at komme med deres bud på et fremtidigt vartegn. I løbet af 2004 vil vi løbende bringe billeder af forslagene. I 2005 vil vi kåre Bryggens nye vartegn.

Pinen i Havneparken

På billedet ses Pinen på festpladsen, der sikkert opfattes som et vartegn af mange. Men der er sikkert mange andre forslag. Send en mail eller aflever et postkort med dit forslag og en kort begrundelse i brevsprækken Leifsgade 7. Blandt alle indsendte forslag trækkes der i 2005 lod om en særlig Brygge-souvenir. red.

På bryggebladet.dk den 18. februar 2004.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet den 18. februar 2004.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet