HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

GOLFBANE TIL HØRING

Hvis alt flasker sig, vil man kunne slå til golfbolde allerede i 2004.

BRYGGEBLADET 17.12.2003 - Det hele er selvfølgelig afhængig af Borgerrepræsentationen og de kommunale mekanismer, men hvis projektet bliver godkendt uden større problemer, vil byggeriet allerede kunne påbegyndes inden sommerferien i juni 2004, siger Poul Sundberg til Bryggebladet.

skitse til golfbane på Amager Fælled

Han er manden bag Royal Copenhagen Golf Center på Kalvebod Fælled i området mellem Vejlands Allé, Amager Motorvej, Øresundsbanen og Bella Centret - et projekt til omkring hundrede millioner kroner, hvor Poul Sundberg. står som eneste investor.

– Om et års tid vil vores driving range være klar, om to år en ni-hullers bane, og om fire til fem år en 18-hullers golfbane.

Forslag til lokalplanen »Golfbane på Kalvebod Fælled« er netop blevet vedtaget og anbefalet af Bygge- og Teknikudvalget. Nu mangler blot den endelige godkendelse i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

– Royal Copenhagen Golf Center bliver Danmarks nationalbane, hvor man vil kunne afholde store turneringer med 30 til 40.000 tilskuere. Og til daglig vil gangstierne på golfbanen været åbne for offentligheden, siger Poul Sundberg.

Det er tanken, at både »driving rangen« og den ni-hullers golfbane skal være åben for alle efter princippet »pay and play«, hvorimod den store klub, Royal Copenhagen Golf Course, vil kræve medlemskab.

Poul Sundberg spiller selvfølgelig golf, men bruger dog mere tid på at spille tennis.

– At bygge Royal Copenhagen Golf Center er en investering, en forretning, siger han.

Det er underforstået, at han ikke er den typiske golfspiller, som er bidt af sporten og vil gøre alt for at få et par timer på fairway’ene.

Poul Sundberg er ejendomsmægler og forretningsmand. Udover at være ophavsmand bag Royal Copenhagen Golf Center er han også ejer af Copenhagen Golf Center i Vallensbæk, som han købte i 1997 af Vallensbæk Kommune.

Parallelt med planerne om at etablere en golfbane på Kalvebod Fælled, havde man i første omgang påtænkt at etablere en gokartbane efter international standard samt at udvide det eksisterende skydebaneanlæg. Men disse aktiviteter ses som uforenelige med en golfbane og naturværdierne i området. Man undersøger nu alternative placeringsmuligheder for disse aktiviteter. ljg

På bryggebladet.dk den 17. december 2003.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet den 17. december 2003.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet