HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

KUNSTVÆRK ER IKKE TIL LEG

Solskibet på Havneparkens legeplads er et kunstværk og ikke egnet til at være legeredskab for børnene, mener kommunen. Nu skal værket flyttes - igen.

BRYGGEBLADET 17.12.2003 - Vej og Park har besluttet at flytte Solskibet fra legepladsen ved siden af petanquebanerne i Havneparken. Kommunen har foretaget en sikkerhedsundersøgelse af byens omkring 100 ubemandede legepladser og fundet ud af, at Solskibet ikke hører hjemme på en legeplads.

Inge Petersen fra Vej og Park forklarer, at Solskibet reelt skal kunne leve op til sikkerhedsforskrifterne for en rutsjebane, hvis det skal blive stående på legepladsen, men at det ikke vil være muligt uden at ændre drastisk på det specielle skibs udseende.

Inge Petersen forklarer videre, at Solskibet skulle udstyres med håndtag, gelændere og beskyttelse af jernskibets skarpe kanter, hvis det skulle sikkerhedsgodkendes. Derfor har Vej og Park i respekt for det originale værk fravalgt at renovere jernskibet og i stedet fundet en ny placering. Pointen er nemlig at Solskibet ikke er legetøj, men et kunstværk.

Vej og Park konsulterede både Havneparkens oprindelige arkitekt Poul Jensen og Islands Brygges Lokalråd, da de skulle finde en ny placering til skibet.

Og Poul Jensen husker godt kunstværkets ankomst til den nye havnepark i 1994 som en gave fra daværende kulturborgmester Tom Ahlberg.

– Den blev stillet på græsplænen og passede overhovedet ikke ind. Men vi fandt ud af, efter at have flyttet den rundt i Havneparken, at den passede ind i legepladsen, hvor den jo i øvrigt aldrig har været farlig før, siger Poul Jensen.

– De offentlige legepladser er underlagt nogle særlige regler, som ikke gælder for private legepladser, og nu er skulpturen så blevet erklæret farlig. Derfor skulle der findes en ny plads til den, og vi har fundet en midlertidig nede ved Langebro. Vi håber, at vi senere kan finde en mere permanent plads til skulpturen, eventuelt ude i Havnestaden.

Poul Jensen synes Havneparken lider lidt under den lemfældige placering af kunstværker.

– I forvejen har vi to skulpturer, der ser helt forkerte ud foran kulturhuset. De bør fjernes helt, siger han.

Solskibet er udført af den fynske billedhugger Harvey Martin. Det blev købt af Københavns Kunstfond i 1988 og har siden været på rundtur i København. Fra Kongens Have kom værket, hvis rigtige navn i øvrigt er »Arken«, i 1994 til den nye havnepark. Her har det stået flere steder, og nu fortsætter jernskibet altså sin odyssé langs vandet. kls

På bryggebladet.dk den 17. december 2003.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet den 17. december 2003.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet