HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

GENBRUGSPROJEKT UDEN LOKAL STYRING

Det lokale miljøarbejde er gået fuldstændigt i stå. Boligforeninger vil nu forsøge selv at overtage ansvaret.

BRYGGEBLADET 17.12.2003 - Siden Islands Brygges Grønne Guide blev nedlagt i begyndelsen af 2003, er det miljøarbejde, der ellers af kommunen blev støttet med samlet 100.000 kroner ved årets begyndelse, gået helt og aldeles i stå. Den lokale Agenda 21-gruppe er tilsyneladende blevet opløst, og arbejdet at udvikle gruppens hovedprojekt, genbrugsprojektet, er stoppet.

Flaskecontainer

Siden Islands Brygges Grønne Guide blev nedlagt i begyndelsen af 2003, er det miljøarbejde, der ellers af kommunen blev støttet med samlet 100.000 kroner ved årets begyndelse, gået helt og aldeles i stå. Den lokale Agenda 21-gruppe er tilsyneladende blevet opløst, og arbejdet at udvikle gruppens hovedprojekt, genbrugsprojektet, er stoppet.

Genbrugsprojektet er dog takket være affaldsvirksomheden R98 og de lokale varmemestre stadig i drift, men ifølge Iben Carlsen, der er Agenda 21-koordinator i R98, er problemet, at projektet ikke vil blive yderligere udviklet uden en lokal kontaktperson.

Og der er brug for udvikling af projektet. Blandt andet er der brug for en ny opsamlingsstation til det opdelte genbrugsaffald. For tiden afleverer boligforeningerne affaldet på en plads ved siden af Skolen på Islands Brygge, men der er brug for at finde et nyt og mere velegnet sted, og det er ikke en opgave R98 kan eller skal tage sig af. Til det er der brug for en lokal kontaktperson, hvilket der altså ikke har været siden Jette Gabrieli stoppede som midlertidig Grøn Guide i juni.

Derfor har Grundejerforeningen på Islands Brygge (GIB) nu følt sig kaldet til at overtage denne vigtige del af det frivillige miljøarbejde på Islands Brygge. GIB er en sammenslutning af boligforeninger på Bryggen.

Formanden for GIB, Hanne Sahin (A/B Leif), holder sammen med Kim Kreutzfeldt (A/B Bergthora) og Kim Binzer (A/B Isafjord) i løbet af januar et møde med R98 for at puste nyt liv i genbrugsprojektet.

– Det er nødvendigt at arbejde videre med genbrugsprojektet, fordi der hele tiden kommer nye ting til. Det drejer sig især om nye materialer, der skal sorteres og om ordentlig skiltning, der mangler i flere ejendomme. Vi vil gerne have lavet det sådan, at de forskellige foreninger skal kunne hente skiltene hos GIB og så er det vigtigt, at der kommer nogle flere foreninger med i projektet, siger Hanne Sahin til Bryggebladet.

Københavns Kommune bevilgede i slutningen af 2002, via den specielle »Agenda 21-pulje«, 70.000 kroner til Islands Brygges lovende genbrugsprojekt. Pengene skulle blandt andet sikre, at projektet blev udvidet til flere boligforeninger på Islands Brygge. Ifølge flere kilder, som Bryggebladet har talt med, har de 70.000 kroner dog ikke haft den ønskede virkning, idet der i løbet af 2003 ikke er optaget flere foreninger i genbrugsprojektet. Men det vil GIB altså nu forsøge at rette op på.

Gennem kommunens Agenda 21-pulje fordeles hvert år til og med 2005 over 700.000 kroner til lokalt miljøarbejde i København. Pengene gives til aktiviteter i de bydele, som ikke har sit eget Agenda-center, hvilket blandt andet gælder Islands Brygge. Kommunen har i år, ifølge Bryggebladets oplysninger, ikke modtaget ansøgninger til miljøaktiviteter på Islands Brygge. kls

På bryggebladet.dk den 17. december 2003.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet den 17. december 2003.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet