HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

FLYDENDE RESTAURANTBY VED LANGEBRO?

BRYGGEBLADET 17.11.2004 - Vedholdende rygter vil vide, at der skal etableres flere restauranter på den del af havnestrækningen ud for Danisco ved Langebro, hvor Viva allerede ligger i dag. Københavns Kommune skulle i øjeblikket være i gang med at behandle ansøgninger fra andre restaurations-husbåde, forlyder det.

Sådan kunne det se ud, hvis man klonede restaurant Viva. (Foto: Ricardo Ramirez. Fotomanipulation: Claudio Herraiz)

Placeringen ved Langebro tiltaler mange restauratører, fordi det ligger centralt i København foruden at det er et sted, hvor eventuelle høje lyde ikke generer så mange. Der er langt til nærmeste beboelsesejendom.

Bryggebladet håber at kunne få konfirmeret disse rygter i kommende numre. Man må blot håbe for restauranterne, at planerne om en havnetunnel ikke føres ud i livet. Den er planlagt til at have opkørsel lige her.... agn

På bryggebladet.dk den 16. november 2004.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 19-2004 (udkommer 17. november).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet