HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

BRYGGEBØRN VIL TIL NØRREBRO

Flere års skoletradition ser ud til at blive brudt på Skolen på Islands Brygge.

BRYGGEBLADET 17.11.2004 - En ny overbygningsskole – Heimdalsgade OverbygningsSkole – trækker så meget i syvendeklasses-eleverne og deres forældre, at de vil forsøge at oprette en samlet bryggegruppe på Nørrebro-skolen efter sommerferien.

Lise Melbye-Hansen med datteren Silke. – Jeg kommer til at savne Skolen på Islands Brygge til næste år, fortalte Silke til Bryggebladets fotograf, da vi fangede dem foran skolen tidligt mandag morgen. Foto: agn

Skolen på Islands Brygge går kun til syvende klasse. Herefter bliver de spredt for alle vinde. Men traditionelt har man forsøgt at genplacere bryggebørnene i en samlet klasse på Amager Fælled skole.

Lise Melbye-Hansen er en af forældrene, som har set sig varm på HGO.

– Vi synes, at pædagogikken på HGO matcher meget bedre med skolen på Islands Brygge end Amager Fælled Skole. Undervisningen sker projektorienteret gennem fællesskaber – grupper – der er fleksible i form og opbygning. Lokalerne er åbne og lægger op til projektarbejde. De er splinternye, og miljøet virker rart og indbydende, siger hun.

I Amagerbladet og JP-København har det været fremme, at fravalget af Amager Fælled Skole primært skyldes naboskabet med Sundholm og rygter om tyveri og misbrugere på skolens område. Men det er ikke Lise Melbye-Hansens argument for eventuelt at overflytte datteren Silke til Nørrebro.

– Rygterne om junkier og alkoholikere på Amager Fælled Skole er vildt overdrevne. Jeg ser nærmere Heimdalsgades skole som et tilvalg end som et fravalg. Også på Nørrebro er der forældre, der ikke vil lade deres børn bevæge sig.

– Jeg har mødt forældre, der synes, der er for mange indvandrerbørn, hvad enten det er på Amager Fælled eller på Nørrebro. Altså den der type »jeg-er-ikke-racist-men...«. Det tager vi lidt afslappet. Kriminelle, drankere og indvandrerbørn er der alle steder i København. Det er en del af københavnernes virkelighed, siger Lise Melbye-Hansen

De næste 14 dage vil vise, om der er interesse for kollektivt at flytte børnene til Nørrebro, eller om eleverne bliver spredt for alle vinde efter syvende klasse.

I øvrigt bliver det sandsynligvis sidste år, at syvendeklasses-eleverne skifter skole. Fra næste skoleår vil de nuværende sjetteklasser kunne fortsætte helt til niende klasse. tkj

På bryggebladet.dk den 16. november 2004.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 19-2004 (udkommer 17. november).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet