HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

METROSIKKERHED UNDERSØGES

BRYGGEBLADET 17.09.2003 - Efter den tragiske ulykke, hvor en ung mand mistede livet ved et fald på Nørreport Metrostation, vil man nu undersøge metrosikkerheden igen. Metroen har nedsat en teknikergruppe for at skærpe sikkerhedskravene yderligere, ligesom der er er blevet indført ekstra bemanding på stationerne.

Samtidig er det kommet frem, at flere eksperter tidligere har peget på sikkerhedsproblemer ved de dybe stationer. Nogle mener sågar, at hensyn til arkitektonisk klarhed har spillet en for stor rolle i forhold til sikkerhedsmæssige overvejelser. Sikkerheden har dog hele tiden levet op til lovkravene, mener Københavns Kommune, der har godkendt sikkerheden.

I mandags ved Bryggebladets deadline om formiddagen stod metroen i øvrigt helt stille, som den havde gjort det hele morgenen. Årsagen var ifølge de tidligste meldinger tekniske problemer, der forhindrer lukning af dørene. agn

På bryggebladet.dk den 17. september.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet den 17. september 2003.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet