HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

DYRERE KLIPPEKORT

BRYGGEBLADET 17.09.2003 - I HUR’s netop vedtagne budget for 2004 blev det blandt andet besluttet, at enhederne bag HUR betaler ekstra 50 millioner kroner næste år. På den måde forsøger poltikerne i hovedstadsområdet at råde bod på, at regeringen har fjernet det statslige tilskud til nedsættelse af taksterne.

De 50 millioner øremærkes nemlig til at begrænse prisstigningen på periodekortene. Dette betyder blandt andet, at takststigningerne for pendlere og pensionister halveres, men alt i alt vil det stadig blive omkring 12 procent dyrere at tage bus, tog og metro.

– Budgettet for 2004 er det vanskeligste i HUR’s historie. Vi skal igennem den største reduktion i busdriften som følge af, at Metroen tager passagerer for busserne, udtaler HUR-formand Mads Lebech på HUR’s hjemmeside.

I en tid hvor aktier er usikre investeringsobjekter kunne det være, at investorerne skulle overveje at opkøbe klippekort. Siden 1982 er prisen for at benytte offentlig transport nemlig steget meget mere end den almindelige prisudvikling. agn

På bryggebladet.dk den 17. september.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet den 17. september 2003.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet