HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

EN SEJR FOR NOKKEN

Nokken har vundet første omgang i sagen om husbådeprojektet. Københavns Havn sætter pilotprojektet i bero, og kommunen har besluttet at kræve lokalplan ved fremtidige husbådeplaner af samme omfang.

BRYGGEBLADET 17.09.2003 - I sidste uge besluttede Bygge- og Teknikudvalget ganske ekstraordinært, at husbådeprojekter ikke kan igangsættes uden forudgående lokalplanbehandling. Som en konsekvens heraf har Københavns Havn sat pilotprojektet om husbåde ved Nokken i bero.

Dette er ikke en nyhed for opmærksomme læsere af Bryggebladet. Som det første medie skrev vi allerede om dette for 14 dage siden (på hjemmesiden www.bryggebladet.dk), men nu er det altså officielt vedtaget.

Alt tyder derfor på, at Nokken kan ånde lettet op. Protesterne har virket, og stemningen i Nokkens husbådeudvalg er derfor god. Efter flere måneders hårdt arbejde er det endelig lykkedes udvalget at få hul igennem til kommunen og havnen. Men selvom nokkeboerne kan glæde sig, er husbådeudvalget ikke helt overbevist om, at der nu aldrig kommer husbåde til Nokken.

Fordækte kort

– Vi har vundet første halvleg, men jeg fornemmer, at systemet måske blot har udsat kampen, siger en glad men også lidt skeptisk Birger Pedersen fra Nokkens Husbådeudvalg til Bryggebladet.

Masser af gæster i teltet til Nokkens støttefest

Mange besøgte Nokken ved støttefesten.

– Da vi ved en tilfældighed opdagede, at der rendte opmålere rundt på strandengen tidligere på året, forsøgte vi at finde ud af hvorfor. Det har været en lang proces, hvor det har været svært at få svar fra de forskellige instanser, siger Birger Pedersen. Fordi flere har spillet med noget fordækte kort i det hidtidige sagsforløb, er det ikke usandsynligt, at dette også vil fortsætte fremover. Husbådeudvalget har derfor langt fra opløst sig selv, men fortsætter arbejdet i den kommende tid.

Bygge- og Teknikudvalget har behandlet husbådesagen på flere møder – senest i sidste uge, hvor et enstemmigt udvalg, på trods af at der kun var tale om et punkt til såkaldt »drøftelse«, valgte at få ført følgende til beslutningsprotokollen: »Bygge- og Teknikudvalget tilkendegiver at være sindet at kræve lokalplaner udarbejdet for husbådsamlinger som for eksempel den foreslåede ved Nokken.«

Ekstraordinær beslutning

Selvom disse ord ikke syner af meget for de læsere, som normalt ikke følger de kommunale beslutningsprotokoller, er der tale om en en særlig tilkendegivelse, som ikke ses særlig ofte. Det er sjældent, at politikerne ved et punkt, der »kun« er sat til »drøftelse«, vedtager at få ført en ekstra udtalelse til protokols. Endnu sjældnere er der tale om, at en sådan tilkendegivelse sker efter en enstemmig beslutning.

Med i den enstemmige beslutning var blandt andre Venstres borgmester Søren Pind, der ellers var fraværende på forrige møde på grund af barsel, samt de socialdemokratiske medlemmer af udvalget. Noget tyder derfor på, at de store partier har ladet sig overbevise af de små partier samt formentlig også har skelet til de mange tusinde protester, som Nokken har indsamlet mod projektet.

Rent formelt har pilotprojektet været havnens projekt, og det er derfor som en afledet konsekvens af udvalgets beslutning, at havnen stiller pilotprojektet i bero, oplyser udlejningschef en tydeligt frustreret Britta Køster i Københavns Havn A/S til Bryggebladet. agn

På bryggebladet.dk den 17. september.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet den 17. september 2003.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet