HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

FRYGT FOR PARCELHUSE PÅ PONTONER

Det er udemokratisk ikke at høre lokalbefolkningen, på trods af at husbådeprojektet formelt og juridisk set måske falder uden for kriterierne for borgerinddragelse, mener beboerne på Nokken.

Per Johansen fra Nokken ved protestskiltet, som Nokken har opsat

BRYGGEBLADET 13.08.2003 - Siden juni er det lykkedes beboerne på Nokken at samle 3000 underskrifter ind i protest mod de på forsiden omtalte planer om at placere 30-35 parcelhuse på pontoner - lanceret som pilotprojektet om husbåde - foran Nokken. Problemet er, at ingen rigtigt ved, hvad pilotprojektet præcist går ud på. Kun ved et tilfælde er planerne om det store husbådsprojekt sluppet ud til offentligheden.

- Der gik pludselig nogle opmålere rundt. De havde tegninger med, som de holdt tæt ind til kroppen. Siden udkom kommunens såkaldte Blå Plan, som er et oplæg til variation, rekreative områder og lignende ved havnen, siger Per Johansen, en af beboerne i H/F Nokken.
- Efter at det meste af havnefronten er blevet fyldt op af storslåede monumenter i stål og glas, inddrager man nu vandarealet. Og da alle andre har protesteret mod at få deres miljø spoleret af en armada med flydende parcelhuse, har man af alle steder udvalgt Nokken, fortsætter han.

- Vi er bange for at miste Nokkens personlighed og originalitet. Den er opstået for mere end 80 år siden, da nogle fiskere slog sig ned herude. Og så har Nokken uden indblanding fra kommunen udviklet sig til det, den er i dag. Nemlig en lille, aktiv perle med joller, vild natur og sjove huse. Vi er glade for at dele området med de omkringliggende kolonihaver, bryggeboere og de andre københavnere, der kigger forbi, siger Per Johansen.
- Vi synes, det er vigtigt for havnen at bevare sådan et sted og ikke presse et kæmpe parcelhusprojekt ned over hovedet på de 250 meter strand, det drejer sig om. 36 huse svarer til cirka 100 personer, der har biler, affald, brug for kloakering og gadebelysning. Og hvor attraktivt bliver det så at komme og grille, nyde udsigten og finde ro i sjælen?, spørger han.

Myndigheder går stille med dørene

Hvor mange husbåde der reelt bliver tale om, hvor store de bliver, og hvad det betyder for tilkørselsforhold og andre landanlæg, er der ikke mange ansvarlige, der vil ud med.
I det forslag til kommuneplantillæget om husbåde, som ligger til grund for planerne, bliver det kun nævnt, at der skal sættes nogle pilotprojekter i gang. Ikke hvad de går ud på. Til dagbladet Børsen har Københavns Havns udlejningschef Britta Køster udtalt, at hun regner med Nokken som permanent plads for de store parcelhuse, som ellers kan ligge på udvalgte steder i Københavns Havn med uopsigelighed på 20 år.

Overfor Bryggebladet tilføjer hun, at der skal etableres en husbådeforening, og at cirka halvdelen af de tilknyttede både skal være nye. Hun har også via arkitektgruppen Hus på Vand præsenteret offentligheden for forskellige typer af husbåde og deres indretning og størrelse. Et antal på 30-35 husbåde er ifølge Bryggebladets oplysninger også det, som Hus på Vand regner med.
Britta Køster oplyser til Bryggebladet, at Københavns Havn og Københavns Kommune i fællesskab har udarbejdet ideerne i en arbejdsgruppe under Blå Plan. På spørgsmålet om at få adgang til at se disse idéoplæg, skitser eller projektbekrivelser er Britta Køster imidlertid knapt så meddelsom.
- Når vi har prissat de enkelte husbåde, kan vi offentliggøre projektet, var hendes korte svar på det spørgsmål.

Husbåd på Christianshavn

Denne store, christianshavnske husbåd er bygget af personer fra »Hus på Vand«, der også er involveret i Nokken-projektet.

Hos Københavns Kommune er man heller ikke specielt åbne overfor at offentliggøre planerne. Birthe Bertelsen fra Økonomiforvaltningen fastholder, at kommunen også i dette tilfælde agerer som en hel almindelig myndighed, der derfor tager stilling til de projektforslag, der måtte indløbe på lige fod med andre projekter. Hun henviser til Københavns Havn for yderligere oplysninger om projektet.

Hendes chef Holger Bisgaard kender ikke noget til nogle arbejdsgrupper eller uformelle drøftelser med Københavns Havn, som Københavns Havn ellers oplyser eksisterer.
- Vi kender da lidt til planerne og taler jævnligt med Københavns Havn om husbådene. Vi synes da også, at husbådeprojektet principielt er en god ide. Men vi har ikke modtaget nogen projektbeskrivelse, som vi skal tage stilling til, og kan derfor ikke sige noget. Mig bekendt har vi ikke deltaget i nogle arbejdsgrupper om pilotprojektet, siger Holger Bisgaard. Han slår samtidig fast, at der først sker skred i sagen efter 14. november, når høringsfristen til kommuneplantillægget udløber.

På den anden side vil Holger Bisgaard ikke afvise, at et pilotprojekt med husbåde foran Nokken kan realiseres uafhængigt af kommuneplantillægget. Ifølge ham afhænger det af størrelsen på projektet.

Altså på den ene side: Store visioner og planer. På den anden så beskedne, at de ikke er omfattet af de almindelige krav om borgerindflydelse. Alligevel tyder det ifølge Bryggebladets oplysninger på, at havnen i nærmeste fremtid vil indkalde til et møde med Nokken med henblik på at få gang i en dialog.

Nokken har åbnet op for offentligheden

Københavns Kommune og Københavns Havn er ikke de eneste aktører, der har haft problemer med åbenheden. Det skæve og anderledes minisamfund Nokken har traditionelt også altid helst villet holde sig for sig selv. Uden den store opmærksomhed. Men i forbindelse med husbådsprojektet er samfundet pludselig blevet anderledes åbent.

- Folk har altid været velkomne her. Det er ikke noget nyt, men lige nu er det vigtigt at gøre endnu flere mennesker opmærksom på Nokken, som er et af de sidste grønne åndehuller ved Københavns Havn. Det har en helt særlig karakter. Og strandengen og vandet tilhører jo hele Københavns befolkning. De har nogle kvaliteter, som vi gerne vil gøre opmærksom på, forklarer Per Johansen, der indbyder alle interesserede til at komme på besøg på Nokken.
- Om ikke før så til støttefesten som vi afholder i den 6. september, siger han.

Kommune: Nokken ikke truet

Støttefesten handler ligesom resten af nokkeboernes protester om at forhindre husbådebyggeri. Men på trods af at husbådeprojektet i princippet ikke har noget med Nokkens overlevelse at gøre, må det samtidig medtages, at Nokken ikke var en af de haveforeninger, som fik tildelt permanent status af kommunen i 2002. Derfor har Bryggebladet spurgt kommunen om der er en sammenhæng i praksis.

Dette blandt andet fordi det 250 meter lange område ud for Nokken ikke er fredet. Udlejningschef for Københavns Havn Britta Køster har da også hæftet sig ved, at der er direkte adgang til land fra vandet, og at området på Nokken i princippet kun har 14 dages opsigelse,

Vicedirektør for Vej og Park John Pape mener ikke, at Nokken har grund til at være nervøs for deres fremtid:
- Vi har jo næsten færdigforhandlet en kontrakt, der giver Nokken status af at være permanent kolonihaveforening. Og jeg ser bestemt ingen sammenhæng mellem husbådeprojektet og den lange sagsbehandling på kontraktforhandlingerne. tkj

På bryggebladet.dk den 13. august 2003.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet den 13. august 2003.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet