HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

- DET ER EN FED ARBEJDSPLADS

Lederen af livredderkorpset glæder sig over en supersommer i havnebadet. Folk er generelt gode til at overholde reglerne, men det er forbudt og i øvrigt livsfarligt at dykke ned under anlægget.

Sommerens store bryggeattraktion har været det nye havnebad. Ikke en dag er gået, uden at rigtig mange har taget en dukkert i det nærmest middelhavsvarme havnebassin. Særligt populært er det spektakulære udspringstårn, der vel efterhånden kæmper med Pinen om at være Bryggens ”vartegn”.

Livredderleder Søren Hvalsø holder øje

Lederen for livredderne Søren Hvalsøe og kollegaen Rikke har nydt sommeren ved havnebadet.

- Havnebadet er en stor succes. Det er fedt at arbejde her, siger Søren Hvalsøe, leder af livredderkorpset i det nye havnebad, til Bryggebladet.
Sommervejret har været helt fantastisk, og de fire til fem daglige livreddere har derfor haft meget at se til.

- Vi er alle erfarne livreddere, og man udvikler efterhånden en sjette sans, lidt ligesom tolderne i lufthavnen. På den måde kan man forudsige problemerne, før de opstår. Og heldigvis har der ikke været større ulykker endnu, forklarer Søren, som selv har været livredder i en svømmehal, før han uddannede sig til kystlivredder.
- Der er stor forskel på svømmehallen og stranden i forhold til havnebadet. Der er flere regler her, blandt andet fordi der er syv meter dybt, og sigtbarheden i vandet kun er halvanden meter. Derfor kræver vi, at man skal kunne svømme for at kunne benytte andre faciliteter end blot børnebassinet, siger Søren.

Udspringstårnet - to personer springer i

Den store succes har betydet, at man har udvidet åbningstiderne. På hverdage kan man tage en morgendukkert fra klokken syv. Badesæsonen fortsætter i hvert fald til september, men Københavns Idrætsanlæg overvejer i øjeblikket at forlænge sæsonen frem til oktober. Når sæsonen er slut, skal Søren og de fleste andre livreddere tilbage på skolebænken. Langt de fleste bruger livredderjobbet som et supplement til SU’en.

Nyd vandet - men husk at passe på

Det har for det meste været nemt at være livredder i havnebadet.
- Folk retter sig efter vores henstillinger. Vi har sat nogle regelsæt op på havnekajen, og mit indtryk er, at de fleste har læst dem, siger livreddernes leder Søren Hvalsøe .
- Det største problem er, hvis folk dykker ned under anlægget. Anlægget er flydende, og der er nogle ret store betonklodser under vandet, som kommer i bevægelse, når skibe og både passerer. Det kan derfor være livsfarligt at dykke ned under anlægget - rammes man af en betonklods, bliver man bevidstløs.

- I 10-12 tilfælde i løbet af sommeren har mange været nødt til at rømme anlægget og ringe 112, fordi vi ikke har kunnet, se om folk er kommet til skade under vandet. Heldigvis er der ikke sket noget, blandt andet fordi brandvæsenets pionervogn og lægeambulancen har været hurtigt fremme.
- Dels er det livsfarligt, og samtidig koster det samfundet dyrt, hver gang den store udrykning skal i gang. Udrykningerne kan undgås, hvis man blot lader være at dykke under anlægget og i øvrigt overholder reglerne.

En dregn hopper i havn

Søren håber, at disse problemer bliver mindre, efterhånden som folk lærer reglerne at kende. Det er nemlig ikke umiddelbart muligt at løse problemet teknisk ved for eksempel at spænde net ud under vandet. Nettene vil uundgåeligt samle skidt sammen, og derfor vil vandgennemstrømningen blive mindre.
Han henstiller til, at Bryggens forældre lige tager en snak med børnene omkring sikkerheden, inden man sender dem ud på det dybe vand.

Trapper er for korte

Havnebadet er blevet besluttet, tegnet og bygget på meget kort tid. Derfor har der været flere mindre overraskelser, ligesom der i forhold til arkitektfirmaets oprindelige planer er lavet nogle ændringer i det færdige havnebad.
Dette begrundes i byggetekniske forhold. Blandt andet har det vist sig nødvendigt at tage større hensyn til sidevandsforskydningen, idet noget af havnebadet flyder på pontoner, mens andet står fast langs kajen.

Desuden har blandt andet stigerne været underdimensionerede, således at det kan være svært at komme op på land, når man har svømmet. Hvornår man får lavet nye stiger, henstår i det uvisse.
- Vi har rykket ret hurtigt på de fejl, som har været vigtige af hensyn til sikkerheden. Blandt andet har vi opsat net mellem den flydende og den faste del af havnebadet således at man ikke kan falde i mellemrummet, siger Steve Martinussen fra Københavns Idrætsanlæg til Bryggebladet.

Alligevel kan det undre, at det skal tage så lang tid at fremskaffe længere stiger. Steve Martinussen er ikke sikker på, at man kan nå det, inden sommeren er overstået. agn

En dregn skal til at hoppe i

På bryggebladet.dk den 13. august.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet den 13. august 2003.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet