HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

KOMMUNEN FORBEREDER NYTTEHAVER PÅ FÆLLEDEN

BRYGGEBLADET 11.08.2004 - Kommunen er gået i gang med at forberede et jordstykke mellem Lossepladsvej og Artillerivej samt de eksisterende haveforeninger til nye nyttehaver.

Området har i en del år været udlagt til nyttehaver, men da »riget har fattedes penge«, har kommunen ikke gjort noget ved det før. Denne del af Amager Fælled var før i tiden losseplads, og jorden er derfor ikke umiddelbart egnet til nyttehaver.

– Den igangværende proces betyder, at området forberedes til nyttehaver. Vi lægger et såkaldt signalnet på den nuværende jordoverflade, hvorefter der lægges en hel meter uforurenet jord ovenpå, forklarer projektleder Søren Kastoft fra kommunens anlægskontor til Bryggebladet.

De endelige nyttehaver kan allertidligst være klar i 2006. Anlægskontoret er gået i gang med projektet nu, fordi man i forvejen har entreprenører i gang med at anlægge boldfælleder i samme område. Man har slået to fluer med et smæk, og derfor kommer forberedelsen af jordstykket kun til at koste kommunen ganske få penge.

– Da haverne eventuelt skal anvendes som erstatningshaver, er der på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til, hvordan haverne skal fordeles. Derfor kan opskrivning ikke finde sted. En eventuel udlejning vil ske på samme måde som anvendes for kommunens andre haver. Det betyder, at en haveforening eller Kolonihaveforbundet har lejekontrakt med kommunen, og at de derefter lejer ud til brugerne, forklarer han.

Initiativgruppen for flere nyttehaver på Islands Brygge forventer at kunne fortælle mere om projektet på det planlagte stormøde i kulturhuset den 15. september.

– Vi er overraskede men meget glade for at kommunen pludselig er gået i gang. Det ser ud til, at flere nyttehaver på Islands Brygge er rykket meget tættere på. Vi undrer os dog over kommunens manglende information, siger Katrine Hahn fra Nyttehavegruppen. agn

Links:

På bryggebladet.dk den 11. august 2004.
Redigeret udgave af artikler der bringes i Bryggebladet den 11. august 2004.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet