HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

NYT BÅDELAUG STIFTET I HAVNESTAD

BRYGGEBLADET 11.08.2004 – Hvis alt går som planlagt, vil der til næste forår kunne ligge omkring 60 både i Havnestad, siger Flemming Beinov, formand for det nyoprettede Bådelaug Havnestad, til Bryggebladet.

Fotomanipulation af bådelaug i Havnestad

Der skal laves en bådebro i det lille bassin. Fra og med april 2005 vil det derfor være et syn nogenlunde som dette, bryggeboerne vil møde i den sydlige del af Bryggen. Fotomanipulation: Bådelaug Havnestad

Til den stiftende generalforsamling i juni var der stor interesse for projektet. Over halvdelen af pladserne i det lille havnebassin mellem LO-Huset og det nye boligbyggeri Kajplads 24 er allerede udlejet nu. Bådelauget forventer, at den samlede pris for byggeriet bliver mellem en og to millioner kroner, og anslår, at en bådeplads kommer til at koste mellem 25.000 og 30.000 kroner plus en endnu ikke fastsat årlig leje.

Bådelaugets optagelsesregler betyder, at beboere med fast bopæl i byggerierne i Havnestad kan komme i betragtning til en bådeplads. Det er eksempelvis Pressesiloen, Selandiahus, Grönings Have, Fionia Hus, Jutlandia Hus, Bassinhusene, Bryggens Have, Wennbergsiloen, Frøsiloen og Kajplads 24. Desuden kan der blive plads til andre virksomheder og organisationer i Havnestad.

De pladser, som ikke umiddelbart kan udlejes til beboere i området, forsøger bådelauget i stedet at afhænde til interesserede bygherrer i området som eksempelvis NCC. Bygherrerne kan så efterfølgnde sælge bådepladserne til nye beboere i kommende byggerier.

– Vi skal have et møde med NCC og de andre bygherrer i midten af august. Når de som forventet siger ja til at købe de resterende pladser, er alt næsten på plads. Vi mangler endnu nogle forhandlinger med myndighederne, men om alt går vel, så er anlægget klar til brug i april 2005, siger Flemming Beinov.

Flemming Beinov oplyser, at nuværende og kommende beboere i Havnestad er meget velkomne til at melde sig ind i bådelauget. Læs mere på den hjemmeside, som lauget forventer kommer op at køre i indeværende uge eller snart herefter. Adressen er www.baadelaug-havnestad.dk. agn

Fotomanipulation af bådelaug i Havnestad

Fotomanipulation: Bådelaug Havnestad

På bryggebladet.dk den 11. august 2004.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet den 11. august 2004.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet