HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

SÆT DIT PRÆG PÅ KULTURLIVET!

Efter to år som formand stopper Rone Bohm i kulturhusets betyrelse. Han håber, at mange bryggeboere vil møde op til årsmødet om 14 dage.

BRYGGEBLADET 09.11.2005 - Det har taget et par år at få overstået ”forårsrengøringen”. Nu har vi et hus, som bare venter på at blive fyldt med endnu flere spændende tiltag og arrangementer.

Sådan siger den afgående formand Rone Bohm om de kommende års arbejde i brugerbestyrelsen i kulturhuset. Den 23. november er der årsmøde i Kulturhuset Islands Brygge. Her skal der vælges medlemmer til brugerbestyrelsen.

Rone Bohm flyver til Barcelona næste år. Han håber, at nogle bryggeboere er parat til at tage over i kulturhusets brugerbestyrelse. (Foto: Ricardo Ramirez)

I tæt samarbejde med husets ledelse er det brugerbestyrelsens opgave at sætte rammerne for kulturhusets virke. Det er i brugerbestyrelsen, at fremtidens kulturhus diskuteres. Brugerbestyrelsen er med til at udarbejde kulturhusets kulturelle profil, og medlemmerne tager stilling til alle vigtige spørgsmål. Så det er et meget vigtigt arbejde, mener Rone Bohm:

– Bryggen er ved at finde en ny identitet i disse år. Mange nye boliger skyder op, og mange nye flytter til bydelen. Jeg ser tegn på, at der er ved at blive et for stort gab mellem det nye og det gamle Bryggen. Og der kan kulturhuset spille en væsentlig rolle.

– Kulturhuset skal være et hus for alle. Det er jo kommunen, der ejer og driver huset, så det er dels et hus for hele København, men det er så sandelig også bryggeboernes eget hus. Derfor er det vigtigt med en aktiv brugerbestyrelse, der fungerer som mod- og medspil til kulturhusets ledelse og personale, forklarer Rone Bohm.

Et fast punkt på alle bestyrelsesmøder er visioner. Hvordan skal huset udvikle sig? Derudover kan brugerbestyrelsen i princippet inddrages i alle områder af huset, lige fra rengøring til evaluering af arrangementerne.

Rone Bohm har været formand i to år. En periode, hvor der har været meget ”bureaukratisk” arbejde, som han kalder det. Det har været anstrengende, men han stopper ikke på grund af utilfredshed.

– Jeg smækker ikke med døren. Tværtimod. Det har været sjovt og meget lærerigt at deltage i arbejdet. I bestyrelsen har vi så stor indflydelse, at man nærmest tror det er løgn. Det er et stort ansvar, men det tager også meget tid, og da jeg planlægger at tage til Barcelona i forbindelse med mit studium, så har jeg fundet tidspunktet at stoppe på rigtigt, forklarer han.

– For et par år siden stod vi med et helt nyt hus, hvor der alligevel var en masse ting fra fortiden, som skulle afklares. Samtidig ændrede hele den kommunale struktur sig, ligesom vi skulle forholde os til, at cafeen skulle udliciteres. I bestyrelsen har vi derfor brugt meget tid på at kigge bagud og på at få styr på tingene.

– Nu er det arbejde nogenlunde overstået, så fremover vil bestyrelsen i langt højere grad kunne koncentrere sig om dens egentlige opgave, nemlig at være sparringspartner og idebank for husets ledelse, siger han.

Det kræver som sådan ikke nogen forudsætninger at deltage i bestyrelsesarbejdet.

– Man skal selvfølgelig være indstillet på at bruge noget tid på arbejdet. Derudover skal man evne at se ud over sine egne kulturelle særinteresser. Heldigvis stiller flere fra den nuværende bestyrelse op igen, så en ny bestyrelse skal ikke starte helt på bar bund. Der er meget arbejde, man kan bygge videre på, siger Rone Bohm.

Som medlem af brugerbestyrelsen har man egentlig ikke noget formelt ansvar.

– Jeg tror egentlig ledelsen kan slippe af sted med slet ikke at lytte til bestyrelsen, hvis det er det, den vil. Men det er heldigvis slet ikke tilfældet. Husets ledelse bruger bestyrelsen meget aktivt, og fremover vil jeg håbe, at bestyrelsen også kan være endnu mere aktiv i forhold til at få skabt de nødvendige netværk på Bryggen. Kulturhuset er alle bryggeboeres hus, og det skulle huset gerne afspejle i forhold til aktiviteterne, siger han.

Men det kræver, at folk engagerer sig, og Rone Bohm håber derfor, at mange vil deltage i årsmødet.

– Det er vigtigt, at kulturhuset har en forankring i lokalområdet. Hvis den gode udvikling skal fortsætte, så skal der være nogen, der har lyst til at bruge nogle kræfter på frivilligt arbejde. Desværre virker det til, at det bliver sværere og sværere at rekruttere folk til frivilligt arbejde. Men det skal lykkes, for ellers ender vi med et kulturhus uden dynamik og uden udvikling, slutter han. agn

Årsmøde i kulturhuset den 23. november klokken 19.30 i salen.
Mere information K-I-B

På bryggebladet.dk den 9. november 2005.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 17-2005 (udkommer den 9. november).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet