HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

CHRISTIANIA: - INTET ER VUNDET

Trods massivt folketingsflertal bag den omstridte Christianialov og trods mediernes udlægning af en halv sejr for fristaden, er holdningen stadig skeptisk og noget afventende fra christianitternes side.

BRYGGEBLADET 09.06.2004 - Inden Folketinget tog på sommerferie, besluttede et enigt ting, med undtagelse af Enhedslisten, sidste tirsdag at stemme for en ændring af Christianialoven fra 1989 - den såkaldte L205.

Fra fodboldkampen mellem Christiania og Politiet sidste uge. Politiet vandt 1-0. Christiania stillede til kamp i karakteristiske stribede trøjer. (Foto: Ricardo Ramirez)

Det brede flertal kom først og fremmest i stand, fordi regeringen den sidste måneds tid har afløst den hårde "bulldozer"-retorik med en større opblødning over for oppositionen. Hidtil har regeringen for eksempel totalt afvist den mulighed, at en fond overtager ejerskab og råderet over fristaden, så christianitternes fælles ejerskab kan bevares.

Men lovforslaget er blevet ændret, så fondsmodellen er én af flere muligheder, som nu skal undersøges. Regeringen har således accepteret, at en almennyttig fond kommer til at indgå på lige fod med andre modeller, når staten i et samarbejde med kommunen og christianitterne i den kommende tid skal finde frem til, hvordan området skal styres.

Står fast på den kollektive brugsret

Man har med inddragelse af fondsmodellen valgt at udskyde det mest kontroversielle spørgsmål, nemlig christianitternes kollektive brugsret. Men dette er ikke et tegn på sejr, lyder det fra Christiania.

Fra fodboldkampen mellem Christiania og Politiet sidste uge. (Foto: Ricardo Ramirez)

- Det er positivt, at regeringen melder ud, at fondsmodellen kan indgå "på lige fod med de andre muligheder" i L205, men intet er vundet endnu, udtaler Anne Rehder fra Forsvar Christiania.

- Selvom der skal forhandles om fondsmodellen, er der nogle ting, der ikke er til forhandling. Det drejer sig for eksempel om den kollektive brugsret og Christianias demokrati, selvforvaltningen, for hvis det fjernes, vil Christiania blive et privatiseret paradis for boligspekulanter, fortsætter hun.

Forsvar Christiania-initiativet fortsætter protesterne mod regeringens politik på Christianiaområdet. Det er efter deres mening grunden til politikernes sidste øjebliks kursændring.

- Kun på den måde kan vi sikre den eneste reelle løsning, nemlig at Christianias beboere og brugere bestemmer Christianias fremtid, slutter Anne Rehder.

Lovændringen træder i kraft 1. juli, men christianitterne kommer ikke til at opleve de store omvæltninger lige med det samme. Nedrivninger af huse, nybebyggelse, renovering med videre startes først i 2006, når ejerskabsformen er på plads. tkj

Links til tidligere artikler:

På bryggebladet.dk den 8. juni 2004.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet den 9. juni 2004.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet