HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

CAFEDRIFT I KULTURHUS FORTSAT UAFKLARET

Kommunens beslutning om at udlicitere cafeen i Huset i Magstræde betyder ikke, at man også er tæt på en beslutning i Kulturhuset Islands Brygge. Men de økonomiske realiteter har flere ligheder i de to huse.

BRYGGEBLADET 09.06.2004 - Københavns Kommune har travlt med at få afklaret den efterhånden temmelig forvirrede situation omkring cafedriften i byens kultur- og medborgerhuse. Ikke mange i København kan overskue konsekvenserne af de forskellige løsninger omkring cafedriften, og endnu færre er i stand til at give objektiv information til de involverede parter. Med andre ord: De fleste har en mening, men næsten ingen ved noget konkret, som de objektivt kan eller vil give videre til debat.

Spørgsmålet går på, om cafeerne skal udliciteres, eller om de skal fortsætte under hvert enkelt hus i en såkaldt nulløsning. Uanset hvilken løsning de enkelte huse kommer frem til, skal cafedriften hvile i sig selv uden indflydelse på resten af husets budget og uden at modtage én krone i kommunal støtte. Ellers er cafeerne ifølge staten konkurrenceforvridende over for det private erhvervsliv.

For en lille uge siden afgjorde Kultur- og Fritidsudvalget, at udlicitere cafeen i Huset i Magstræde. Den åbenlyse kompromisbeslutning kom efter en længere polemik, der opstod efter kulturborgmester Martin Geertsens forslag om at sælge hele huset for at spare på kultur- og medborgerhusenes smalle budget.

I Huset i Magstræde har cafedriften kostet kommunen omkring en million kroner om året, så dér var kommunens udlicitering bakket op af et stærkt økonomisk argument udover det førnævnte konkurrenceforvridende element.

Økonomiske realiteter

Kulturhuset Islands Brygge er på ingen måde truet af et salg, som Huset i Magstræde var det. Det næsten nybyggede hus ved havnefronten er et prestigeprojekt for kommunen, og en udlicitering af cafeen vil sandsynligvis ikke på samme måde kunne presses igennem af politikerne som en del af det politiske spil.

Men de økonomiske og lovmæssige realiteter i de to huse er i det store hele ens. Også Kulturhuset Islands Brygge kører med et stort underskud på cafedriften. Et underskud, der ligesom i Magstræde trækker over en million kroner om året ud af budgettet. Det er penge, som Jakob Kvederis, husets daglige leder, meget gerne så kanaliseret over i flere kulturelle aktiviteter. Om det så skal ske gennem en udlicitering eller en nulløsning, har han ikke sat sin personlige mening fast på. Han ser hellere, at debatten handler om hvilket kulturhus, man vil have i fremtiden. Ifølge Kvederis skal man igennem den slags debat, før man vil være i stand til at vælge den mest velegnede løsning.

Og i forhold til dette valg har både brugerbestyrelsen, personalet, ledelsen og forvaltningen noget at skulle have sagt. For tiden er de i gang med at udfærdige hver deres partsindlæg, som grundlag for en snarlig og grundig diskussion.

Der er mange diskussionspunkter at tage op, men det største er økonomien. Hvordan regner man det økonomiske fundament for de forskellige løsninger ud, hvad er realistisk, hvilken løsning betaler sig bedst? Som indledningen til denne artikel antyder, er der ingen lette svar og ingen objektive informationer. Dertil kommer alle de andre ikke-økonomiske aspekter ved løsningerne. Hvordan sikrer man de nuværende medarbejdere, hvordan koordineres samarbejde mellem en eventuel forpagter og kulturhuset, hvad med brugerdemokratiet og så videre?

Hvad mener du?

I kulturhuset arbejdes der på at afholde et offentligt møde om cafedriften. Det bliver som tidligere nævnt i Bryggebladet med deltagelse af kulturborgmester Martin Geertsen, og der arbejdes på en dato sidst i juni. Det afhænger dog af, hvor langt man er nået med de forskellige partsindlæg og om kulturborgmesterens kalender. Bliver det ikke sidst i juni, venter man til efter sommerferien. kls

På bryggebladet.dk den 8. juni 2004.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet den 9. juni 2004.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet