HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

BALLADEN OM EN TANKSTATION

Venstre beskylder Socialdemokraterne for vennetjenester i sag om tankstation på Artillerivej.

Af Anders Godthjælp Nielsen, Bryggebladet 08.11.2006

I 11. time blev et lokalplanforslag til en ny tankstation på Artillerivej for nylig forkastet af politikerne i Borgerrepræsentationen.

Sådan så de nu forkastede planer ud. Statoil har brugt over en million kroner på den foreløbige projektering, og føler sig ført bag lyset af Københavns Kommune. Skitse fra lokalplanforslaget

Statoil føler sig ført bag lyset af kommunen. Venstre anklager Socialdemokraterne for pamperi og vennetjenester, og mener at der er taget for meget hensyn til HK Københavns frygt for at miste sin udsigt over fortidsmindet Faste Batteri.

Socialdemokraterne mener derimod, at processen er udtryk for et velfungerende demokrati, hvor politikerne på baggrund af borgernes svar i høringsfasen i sidste ende har valgt at vende tommelfingeren nedad.

Sådan kan linjerne trækkes op i sagen om en tankstation på Faste Batteri.

Statoil håber stadig

– I 1998 blev vi kontaktet af en tegnestue om torvehaller på Israels Plads, hvor vi havde en tank, forklarer afdelingschef i Statoil, Ejvind Tarp, til Bryggebladet.

Et par år efter begyndte Statoil drøftelser med kommunen om at finde en egnet kommunal grund, hvor tankstationen kunne genhuses.

Statoil blev tilbudt trekantgrunden af kommunen. Herefter gik Statoil i gang med at lave de første skitser, som dannede grundlag for en lokalplan.

Sagen gik sin gang frem mod det endelige lokalplanforslag, som blev enstemmigt vedtaget i 2005.

Herefter gik høringsprocessen i gang, og da der i Ejvind Tarps optik ikke kom nogle »nævneværdige indsigelser«, hvilket ifølge ham også blev bekræftet af kommunens embedsmænd, satte Statoil en mere udførlig projektering i gang.

– Til det har vi foreløbig brugt over en million kroner. Vi anerkender, at vi ikke havde nogen juridisk bindende aftale, men der er vel noget, der hedder moral i dette land?

Ifølge hans tolkning skyldes kommunens kovending, at det eneste kritiske høringssvar kom fra HK København, der ligger på Ny Tøjhusgrunden med udsigt til trekantarealet.

Ejvind Tarp føler dog ikke helt at slaget er tabt. Han håber, at sagen genoptages, ligesom det er sket med Krøyers Plads.

Statoil støttes af Venstres medlem af Teknik- og Miljøudvalget, Jesper Schou Hansen. I et læserbrev i Jyllands-Posten i sidste uge skrev han blandt andet:

– Jeg mener helt fundamentalt, at borgere og virksomheder skal kunne stole på et ord fra kommunen.

Lignende tanker har SF fremsat ved behandlingen af sagen i udvalget, hvor de fik de ført dette til protokols:

– SF synes ikke placeringen af tankstationen er optimal, men mener ikke, kommunen bør løbe fra en tidligere aftale indgået med Statoil i forbindelse med placering af torvehallerne.

I sit læserbrev gætter Jesper Schou Hansen (V) på, at Socialdemokraterne har lovet, at »vennerne i HK’s nye palads ikke skal have udsigten skæmmet af en tankstation«.

En kritik han fastholder og uddyber telefonisk overfor Bryggebladet. Han understreger blandt andet, at kommunen skal lytte til høringssvar, men ikke er forpligtet til at handle derefter.

Ørestads Boulevard

Islands Brygges Lokalråd har ingen fælles holdning til, om en tankstation er en god ide eller ej.

Men formand Jeanette Stådsen oplyser, at hvis nejet på nogen måde forringer mulighederne for at forlænge Ørestads Boulevard, så vil det være forkert at droppe tankstationen.

Socialdemokrater afviser anklager

Socialdemokraternes politiske ordfører, Anne Vang, afviser, at partiet har sagt nej til Statoils tankstation på trekantgrunden, alene fordi vennerne i HK København er utilfredse med placeringen.

Anne Vang fremsatte den alternative dagsorden, som betyder, at Statoil skal tilbydes en anden grund.

Hun henviser til det socialdemokratiske medlem af Teknik- og Miljøudvalget, Winnie Larsen-Jensen, som har fulgt sagen fra starten.

Hvorfor har I ændret holdning, Winnie Larsen-Jensen?

– Jeg har aldrig brudt mig om placeringen, men accepterede den, da jeg støtter torvehalsprojektet. I valgkampen stod jeg sammen med Ritt Bjerregaard på HK Københavns tagterrasse og kiggede ud over området. Hun syntes også, det ville være vanvittigt at bygge en tank klods op af et fredet område, hvor trafikbelastningen i forvejen er stor. Så da det i foråret gik op for os, at det ene ikke er en forudsætning for det andet, mente vi det var bedre, at Økonomiforvaltningen fandt en anden grund.

HK København sendte et af de få kritiske høringssvar. Har I i valgkampen lovet HK København at sige nej til Statoil?

– Nej. Vi har ikke gjort det for HK’s skyld. Og jeg har heller ikke fået nogle penge af dem. Men vi skal da lytte til indsigelserne, det er da mest demokratisk.

Statoil mener, I er løbet fra en aftale: De har forladt Israels Plads frivilligt og er utilfredse med først at få tilbud om en anden grund om ti år. Hvad siger du til det?

– Der var ingen juridisk bindende aftale om trekantgrunden. Men jeg forventer da, at Økonomiforvaltningen gør sig umage, så Statoil på fair vis snart kan få en anden byggegrund, slutter hun.

Læs mere i denne tidligere artikel om sagen:

21.06.06 - Benzintank på Faste Batteri droppes

På bryggebladet.dk den 8. november 2006.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 17-2006 (udkommer den 8. november).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet