HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

LEJERE VANDT BRYGGENETSAG

BRYGGEBLADET 08.10.2003 - I en afgørelse tidligere på året vedtog Huslejenævnet at nedsætte en varslet huslejeforhøjelse for lejere i Store Thorlakhus. I nævnets afgørelse forklares det, at den varslede stigning på 900 kroner årligt per lejemål for telefoni, kabel-tv og internet skulle nedsættes til 287,68 kroner årligt.

Nedsættelsen begrundes med, at udgiften til den såkaldte ”backbone” samt grundabonnementet til Bryggenet var omkostninger, som berørte et fællesanlæg og ikke var direkte forbedringer i henhold til lejeloven (Kap. VIIA §46 stk.2). Til gengæld bortfaldt lejernes krav om, at lejeforhøjelsen skulle udgå, fordi beboerrepræsentationen ikke var varslet rettidigt. Nævnet fandt, at udlejeren – Andelsboligforeningen Store Thorlakhus – på tilstrækkelig vis havde informeret lejerne i ejendommen om bredbåndsnettet, inden arbejdet blev påbegyndt. ljg

Link til andre nyheder:

På bryggebladet.dk den 8. oktober.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet den 8. oktober 2003.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet