HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

BØRNEHAVEN ANNA POULSENS MINDE FYLDTE 90 ÅR

BRYGGEBLADET 08.10.2003 - Den 4. oktober fyldte børnehaven Anna Poulsens Minde 90 år. Den blev startet af Anna Poulsen i menighedsrådets tidligere lokaler på den nuværende adresse på hjørnet af Gunløgsgade og Artillerivej. Det var trange forhold, selv om det i starten kun var en halvdagsbørnehave. Til børnehaven hørte også en sløjdskole. Økonomien var heller ikke imponerende.

– Det kunne ske, at man ikke fik sine penge til tiden, fortæller den tidligere leder Alice Bjørngren.

Ofte måtte Anna Poulsens bror, der var bankdirektør, spæde til. Børnehaven blev drevet helt i privat regi, og det har vel næppe været den helt store overskudsforretning.

Billede fra 1943

Der var betydeligt mere trængt i børnehaven i 1943. Anna Poulsen ses bagerst til højre for flaget. Kaj Venø er den smukke unge mand med hvid krave, nummer fem fra højre yderst.

Anna Poulsen kom fra Lolland-Falster og var vist nok uddannet på Frøbel Seminariet. Tillige med var hun så sløjdlærerinde. Forholdene var spartanske. Man fyrede i kakkelovn, og nogle gange kunne den ikke holde hele natten. Så måtte »pigerne« i gang med at fyre op om morgenen, når de mødte. Pædagogikken var noget gammeldags.

– Det var ikke altid, jeg var lige enig med Anna Poulsen, siger den tidligere leder Alice Bjørngren.

I 1951 overdrog Anna Poulsen børnehaven til menighedsrådet. Anledningen var, at der var for mange børn i børnehaven. Med overdragelsen faldt børneantallet til det halve. På et tidspunkt var der over 80 børn fordelt på to stuer. Samme år som overdragelsen skete, døde Anna Poulsen i en alder af 67 år. Gurli Janstrup, tidligere mangeårig leder, siger:

– Det var faktisk det bedste, der kunne ske for hende. Hun havde meget svært ved at slippe institutionen og børnene. Så det var vel godt det skete ved fuldendelsen af hendes livsværk.

I Gurli Janstrups tid skete der store forbedringer. Der blev mere plads, indlagt varmt vand og centralfyr.

Fem ledere i 90 år

Livsværk, det at brænde for sagen, og gode pædagoger kan godt bruges som kodeord for den, der ser på børnehaven udefra. Der har kun været fem ledere i de 90 år, børnehaven har eksisteret: Anna Poulsen i 38 år, Gurli Janstrup i cirka 28 år, Alice Bjørngren i 12 år, Birthe Kolvig i 10 år og den nuværende leder Gunhild Petersen i 2,5 år. Før de blev ledere, har de fleste været ansat en lang årrække som pædagoger. Kolvig for eksempel i 30 år.

fire ledere mødtes til receptionen

Sådan ser der ud i 2003. Her fra receptionen i mandags. I 90 år har børnehaven haft fem ledere, som alle ses på billedet. Fra venstre Birthe Kolvig med foto af Anna Poulsen, Gunhild Pedersen, Alice Bjørngreen og siddende foran Gurli Janstrup.

Anna Poulsens minde er en børnehave med traditioner uden dog at virke spor gammeldags. En fast integreret del af Bryggen. Ved runde fødselsdage kigger man som regel i bakspejlet.

Det har Bryggebladets udsendte så gjort sammen med en gammel bryggebo, Kaj Venø. Kaj har boet hele sit liv på Bryggen, og både han og hans børn har gået i Anna Poulsens Minde. Han kan huske noget derfra, selv om han gik der under krigen. Startede som 3-årig i 1943. På den tid stillede børnene i garderuniformer i optog på Amalienborg Slotsplads for at hylde Chr. X på hans fødselsdag. Eller de optrådte på den årlige basar i kirken i samme uniformer. Kaj mener også at kunne huske Montgomerys indtog i København, hvor børnene vinkede til feltmarskalen på hans vej fra lufthavnen til byen.

Han kan også huske og vise billeder fra anlæggelsen af en af børnehavens haver ved Politiskolen. Her dækkede børnene selv de tidligere tyske skyttegrave til.

Der har været tre haver i tidens løb. Først på Ny Tøjhusgrunden, dernæst ved Politiskolen og nu ved skoven bag Ballonparken.

børnene råber hurra

Det var svært at sidde stille mens der blev holdt taler, så da børnene endelig kunne få lov til at råbe hurra rejste de sig allesammen op.

børnene får læst historie

Bagefter var det rart at slappe af med at få læst en spændende historie op.

Alice Bjørngren er et rent leksikon med hensyn til minder fra børnehaven. Hun kan fortælle om tiden, da hun måtte styrte til nærmeste beskyttelsesrum med en flok unger ved hånden. Hun overværede på nærmeste hold, da tyskerne arresterede det danske politi i september 1944. En sørgelig historie for der var børn i børnehaven, der fik at vide, at deres fædre var blevet arresteret. I samme åndedrag som hun siger, at hun ikke altid var enig med Anna Poulsen, siger hun, at der er en vis ånd over huset relateret til stifteren af institutionen. Bjørngren startede som pige i børnehaven i 1944, stoppede og var så væk indtil 1951. Det, der fik hende til at komme tilbage, var savnet af institutionen og børnene. Hun har igennem alle årene holdt forbindelsen til børnehaven og tidligere brugere ved lige, selv om der er blevet lidt langt imellem dem med tiden.

Det skinner tydeligt igennem når man taler med Alice Bjørngren, at det, der har drevet hendes virke, er stor kærlighed til børn. Barnet i centrum. Ved at snakke med den nuværende leder Gunhild Petersen og læse interviewet med Birthe Kolvig ved fratrædelsen i 2001 er det et tema, der går igen.

– Omsorg og tryghed, siger Kolvig.

– Barnet skal føle, det er til stede, siger Gunhild Petersen.

I dag er Anna Poulsens minde en lille selvejende institution og som sådan en af de valgmuligheder, forældre på Bryggen har, når de skal vælge børnehave. Gunhild Petersen siger, at det er meget vigtigt, at den valgmulighed bliver ved med at være der, og det kan man jo kun give hende ret i.

I mandags kort før Bryggebladets deadline afholdt børnehaven reception. bak

Gurli Janstrup filmes til TV2Lorry

Den mangeårige leder Gurli Janstrup var genstand for stor opmærksomhed. Her fra TV2Lorry.

På bryggebladet.dk den 8. oktober.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet den 8. oktober 2003.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet