HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

BRYGGEBLADET MENER: FLERE NYTTEHAVER, TAK!

Leder i Bryggebladet 14-2004 (08.09.2004)

Selvom vi bor i Københavns pt. mest trendy bydel. Og selvom Bryggen stadig vil være superfed, når en anden bydel om et par år formentlig overtager trendy’heds-førertrøjen. Så savner mange bryggeboere ind imellem at komme væk fra »det hårde gademiljø«, som Det Brune Punktum kalder stenbroen.

Heldigvis ligger fælleden lige uden for gadedøren. Men er man til mere end bare en gåtur blandt træer og kanaler, så er en koloni- eller nyttehave en oplagt mulighed. Bryggen har flere udmærkede grønthandlere, men der ikke noget som slår en hjemmedyrket gulerod, der kan spises, lige så snart den er gravet op.

Problemet er, at der er få haver og for mange bryggeboere. Folk lå eksempelvis i kø i telt, da en af de lokale haveforeninger tidligere på året afholdt opskrivningsdag.

Derfor er der god grund til at glæde sig over Initiativgruppen for flere Nyttehaver på Islands Brygges store arbejde i de seneste par år. En række frivillige ildsjæle har presset på for at få kommunen til omsider at indfri løfterne om flere nyttehaver fra plejeplanen for Amager Fælled.

En foreløbig milepæl i nyttehavegruppens arbejde er stormødet i kulturhuset næste onsdag. Her er det lykkedes at skrabe et hold af københavnske beslutningstagere fra et bredt politisk spektrum sammen. Og meget tyder på, at det vil være muligt at lokke bindende løfter ud af politikerne, hvis de kan se at opbakningen er tilstrækkelig stor.

Selvom det siges, at vi lever i en ny tid, hvor fokus i højere grad er rettet mod individets egne behov, så er nyttehavegruppens arbejde et eksempel på at samarbejde mellem mennesker uden for arbejdspladsen stadig har sin eksistensberettigelse.

I den forbindelse er det også glædeligt at konstatere, at Islands Brygges Lokalråd er gået aktivt ind i sagen. Nyttehavegruppen består af almindelige bryggeboere, som dig og mig, og derfor har det utvivlsomt været vigtigt at have opbakning fra mere erfarne kræfter i et lokalråd, der ellers ikke har haft så mange oplagte sager de senere år.

For det nytter at stå sammen og kæmpe for en fælles sag. Islands Brygge er meget berømt for Havneparken, som har vundet flere priser. Selvom det efterhånden er blevet nævnt utallige gange, så er det væsentligt at huske på, at Københavns populæreste park er et resultatet af mange bryggeboeres indsats for et forbedre lokalområdet i 1980’erne.

Selvfølgelig er der nogle, som vil mene, at kolonihaver hører fortiden til. At der ikke vil være brug for endnu et stykke mini-parcelhus-Danmark her på Bryggen. Det skal de selvfølgelig have lov til at mene. Men så er nyttehaver heldigvis så viseligt indrettede, at man ikke behøver at komme der, hvis man ikke bryder sig om det.

Dertil skal det tilføjes, at ikke alle Dannebrogs-flagere i kolonihaverne er Pianister, ligesom der på den anden side ikke er krav om, at man SKAL have en flagstang for at eje en have.

Derfor skal Bryggebladet på det kraftigste opfordre alle interesserede til at give møde til stormødet i næste uge. Selvom du ikke kan være sikker på at få en have, bare fordi du møder op, så kan du være sikker på én ting: Hvis alle bliver hjemme og bare tænker: »Jeg lader de andre klare skærene«, så sker der ikke noget.

Politikerne skal have syn for sagen. Jo flere fremmødte, desto lettere vil det være for politikerne at forstå det enkle budskab: »Vi vil have flere haver på Bryggen! Snart!« agn

På bryggebladet.dk den 8. september 2004.
Redigeret udgave af leder bragt i Bryggebladet den 8. september 2004.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet