HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

BRYGGEBLADET MENER: SOMMERFERIESTATUS

Leder i Bryggebladet 10-2005 (8.6.2005)

Så er det snart sommer, og dette nummer af avisen er – foruden at være Bryggebladet nummer 250 siden 1993 – det sidste inden ferien. Det er derfor tid til en kort status over det forgangne forår.

Uenigheder om opdeling af spejdergrunden har fyldt uforholdsmæssigt meget i Bryggebladets spalter. Der har floreret mange rygter, og nogle har tilmed indirekte bragt på banen, at Bryggebladet har taget parti i sagen.

Det er nu langt fra tilfældet. Som vi skrev på lederplads allerede den 9. februar, da vi første gang beskrev problemstillingen, så (og vi citerer) ”... hvad enten spejderne har ret eller ikke ret i deres kritik, så ændrer det ikke ved, at det er en håbløs sag. (…) Det kan kommunen ikke være tjent med.”

Og dette vil vi fastholde. Den primære årsag til miseren og de mange beskyldninger, der er røget gennem luften, er nemlig, at den kommunale forvaltning lidt for hurtigt slog nogle streger på et stykke papir. De glemte åbenbart, at der lå et hus i forvejen. Desværre kan den slags sikkert ikke undgås, men det er et eksempel på, hvor svært det kan være for en stor kommune, når flere forvaltninger skal samarbejde.

På Bryggebladet håber vi inderligt, at der kan skabes enighed om en løsning, som tilgodeser alle parter i sagen – ikke mindst børnene.

Det fører til en anden pointe, nemlig at det skal blive spændende, hvad kommunens planer om de såkaldte lokaludvalg i bydelene kommer til at betyde. For der hersker ringe tvivl om, at den nuværende konstruktion ikke altid fungerer optimalt.

Bryggebladet har egentlig intet at udsætte på de enkelte medlemmer i lokalrådet. Problemet er derimod, at kun meget få bryggeboere deltager i eksempelvis lokalrådets årsmøde. Derved har lokalrådet mistet noget af den betydelige lokale forankring, som tidligere betød, at det var en høringspartner, som politikerne tog alvorligt. Dermed siger vi ikke, at rådet ikke tages alvorligt i dag, men jo flere som står bag et lokalråd, desto mere slagkraftigt er det også.

Artillerivej og fredeliggørelse af denne har også været et stort emne i forårets aviser. Denne sag er et godt eksempel på at det også nytter at protestere som enkeltpersoner.

Som det fremgår af nyhedsanalysen, så er der meget, som tyder på, at arbejdet kommer til at bære frugt hurtigere, end mange havde håbet på. Hvis det optimistiske gæt mod forventning ikke skulle vise sig at holde stik, betyder det imidlertid ikke, at Bryggebladet ikke fortsat vil skrive om sagen. Vi stopper ikke før, der er gennemført trafikale løsninger, der fredeliggør vejen.

Og vi har i øvrigt heller ikke glemt, at der stadigvæk ikke er busdrift til Hekla Park, hvor mange af bydelens børn og unge spiller fodbold flere gange ugentligt.

Et emne som vi ikke har fået gjort så meget ved, som vi gerne ville, er andelsboligområdet. Med nye pantsætningsmuligheder og et i øvrigt boomende boligmarked er der stof til mange interessante artikler.

Desværre står ambitionerne ikke altid mål med det, som konkretiseres her i avisens spalter. Vi er fortsat en lille skare, som skriver Bryggebladet på et non-profit grundlag, og vi skal indimellem også passe det andet arbejde, der giver os smøret på brødet. Derfor kan vi ikke altid nå det hele.

Men vi kan i hvert fald sige, at vores er ambition at skrive mere om andelsboligområdet til efteråret. Det vil sikkert kun være ekstra aktuelt, når endnu flere foreninger har afholdt deres generalforsamlinger, og nogle af disse eksempelvis har opjusteret andelskronen til nye højder.

Tilbage er der blot at ønske en rigtig god sommer til alle læsere og annoncører. Bryggebladet melder sig igen i brevsprækkerne den 10. august. agn

PS. Vi vil i begrænset omfang forsøge at opdatere avisens website med stort og småt fra sommerens løb. Så hvis du ikke kan undvære os, kan vi kun opfordre til, at du surfer forbi bryggebladet.dk.

På bryggebladet.dk den 8. juni 2005.
Redigeret udgave af leder bragt i Bryggebladet 10-2005, der udkom den 8. juni 2005.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet