HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

LOKALRÅDET POSITIV OVER FOR DEMOKRATIREFORM

Islands Brygges Lokalråd er enig i planerne om at erstatte lokalrådene med et nyt forum: Lokaludvalg.

BRYGGEBLADET 08.06.2005 - Bryggebladet skrev i seneste nummer (læs artikel), at lokalrådene de fleste steder i København er en død sild, og at man for at puste nyt liv i lokaldemokratiet nu vil indføre en helt ny lokal struktur.

Lokalrådsformand Jeanette Stådsen mener ikke lokalrådet er en død sild, men er alligevel overvejende positivt stemt overfor en reform.

Forslaget er kommet på baggrund af, at kommunen siden 2002 har afholdt borgermøder og nedsat arbejdsgrupper til at se på fordele og ulemper ved de eksisterende lokalråd. Derudover har man i én bestemt bydel – nemlig Valby – eksperimenteret med et kommende lokaludvalg. Det er der kommet så mange gode resultater ud af, at Københavns Kommune nu har sendt et forslag om strukturændringer i høring.

– En død sild synes jeg nu ikke, at Islands Brygges Lokalråd er, men det er da rigtigt, at lokalrådene har brug for at blive peppet op. Og vi her på Islands Brygge er positivt stemt over for forslaget, hvor der lægges mere kompetence ud til borgerne, og hvor nærdemokratiet bliver styrket, siger formanden for Islands Brygges Lokalråd, Jeanette Stådsen til Bryggebladet.

– Også tanken om at lokaludvalgene fremover kan være med til at udvikle og udarbejde bydelsplaner, ser vi som noget meget positivt, da det er vigtigt, at borgerne inddrages så tidligt som muligt – gerne allerede i planlægningsfasen i forbindelse med væsentlige områder, fortsætter hun.

Jeanette Stådsen er dog noget betænkelig ved planernes forslag til personsammensætningen i de nye udvalg. Tanken er, at de kommende lokaludvalg fyldes op med maksimalt 10 medlemmer udpeget af de partier, der konkret sidder i Borgerrepræsentationen, og maksimalt 10 medlemmer udpeget af bydelens egne lokale organisationer.

– Lige så vigtigt det er, at de politiske partier er repræsenteret, lige så vigtigt er det, at i de bydele, hvor der findes mange lokale foreninger, organisationer og brugerbestyrelser, er disse også repræsenteret i udvalget. Vi mener derfor, at det maksimale antal bør hæves til for eksempel 25 personer, siger Jeanette Stådsen, som også finder det betænkeligt, at medlemmer i lokaludvalget fra blandt andet foreninger blot skal have deres virke i lokalområdet, og at der kun er bopælspligt for de politisk udpegede.

– Hvis det nu skulle være svært at finde personer nok, der vil deltage i dette frivillige arbejde, er det jo en meget løs formulering, der kan fortolkes efter forgodtbefindende. At virke i et lokalområde kan jo være mange ting, og for eksempel blot at mødes i en forening en gang om måneden mener vi ikke er at virke i lokalområdet, selvom foreningen har adresse i bydelen, påpeger hun.

Lokalrådsformanden hæfter sig endvidere ved en erfaring fra Valby-eksperimentet, som forslaget ikke tager seriøst nok: Høringsfristerne.

– Hvorfor ikke skrive, at høringsfristerne skal være så lange, at borgerne kan nå at blive inddraget, frem for som foreslået: bør være så lange? spørger Jeanette Stådsen.

– Valby har netop haft de problemer tæt inde på livet – så det burde man egentlig tage mere konkret hånd om.

Hvornår reformen går i gang er endnu for tidligt at vurdere, men lokalrådet håber, at Islands Brygge ikke bliver det første lokalråd der laves om.

Alle medlemmer af Islands Brygges Lokalråd er – modsat alle andre lokalråd i København – valgt direkte af borgerne på Islands Brygge på Borgerforeningens årlige generalforsamling. Indførelse af Lokaludvalg betyder derfor en total strukturændring på Islands Brygge i forhold til andre bydele.

– Vi mener derfor, at vi bør have god tid i Islands Brygges Lokalråd til at inddrage borgerne i yderligere dialog om oprettelse af Lokaludvalg. For eksempel i forbindelse med Bryggens 100-års jubilæum og de forskellige arrangementer i kulturhuset om demokratiudvikling og lokal medinddragelse, siger Jeanette Stådsen.

– Vi synes med andre ord, at ideen er god, men at Islands Brygge nok ikke skal være det første sted, hvor lokaludvalgene indføres, på grund af vores særlige opbygning, slutter hun. tkj


Links til andre artikler:

25.05.05 - Lokalrådet afskaffes?

På bryggebladet.dk den 8. juni 2005.
Redigeret udgave af artikel, der bringes i Bryggebladet 10-2005 (udkommer den 8. juni).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet